არ არის გაყიდვაში
ობიექტივის ტიპი: ფიქსირებული
ფოკუსური მანძილი: 50 მმ
არ არის გაყიდვაში
ობიექტივის ტიპი: ზეფართეკუთხოვანი
ფოკუსური მანძილი: 10 - 18 მმ
გამოსახულების სტაბილიზაცია: კი
არ არის გაყიდვაში
ობიექტივის ტიპი: მაკრო
ფოკუსური მანძილი: 60 მმ
არ არის გაყიდვაში
ობიექტივის ტიპი: გრძელფოკუსური
ფოკუსური მანძილი: 75 - 300 მმ
არ არის გაყიდვაში
ობიექტივის ტიპი: ფიქსირებული
ფოკუსური მანძილი: 35 მმ
გამოსახულების სტაბილიზაცია: არა
არ არის გაყიდვაში
ობიექტივის ტიპი: უნივერსალური
ფოკუსური მანძილი: 18 - 135 მმ
გამოსახულების სტაბილიზაცია: კი
არ არის გაყიდვაში
ობიექტივის ტიპი: უნივერსალური
ფოკუსური მანძილი: 28 - 135 მმ
გამოსახულების სტაბილიზაცია: კი