არ არის გაყიდვაში
ენერგომოცულობა: 6000 mAh
ერთდროულად ორი მოწყობილობის დამუხტვა: კი
ფანარი: კი
არ არის გაყიდვაში
ენერგომოცულობა: 16000 mAh
ერთდროულად ორი მოწყობილობის დამუხტვა: კი
ფანარი: კი
არ არის გაყიდვაში
ენერგომოცულობა: 10400 mAh
ერთდროულად ორი მოწყობილობის დამუხტვა: კი
ფანარი: კი
არ არის გაყიდვაში
ენერგომოცულობა: 5200 mAh
ერთდროულად ორი მოწყობილობის დამუხტვა: არა
ფანარი: კი
არ არის გაყიდვაში
ენერგომოცულობა: 2200 mAh
ერთდროულად ორი მოწყობილობის დამუხტვა: არა
ფანარი: არა
არ არის გაყიდვაში
ენერგომოცულობა: 2200 mAh
ერთდროულად ორი მოწყობილობის დამუხტვა: არა
ფანარი: არა
არ არის გაყიდვაში
ენერგომოცულობა: 4400 mAh
ერთდროულად ორი მოწყობილობის დამუხტვა: არა
ფანარი: კი
არ არის გაყიდვაში
ენერგომოცულობა: 4400 mAh
ერთდროულად ორი მოწყობილობის დამუხტვა: არა
ფანარი: კი
არ არის გაყიდვაში
ენერგომოცულობა: 2200 mAh
ერთდროულად ორი მოწყობილობის დამუხტვა: არა
ფანარი: არა
არ არის გაყიდვაში
ენერგომოცულობა: 4400 mAh
ერთდროულად ორი მოწყობილობის დამუხტვა: არა
ფანარი: კი
არ არის გაყიდვაში
ენერგომოცულობა: 10200 mAh
ერთდროულად ორი მოწყობილობის დამუხტვა: არა
ფანარი: არა
არ არის გაყიდვაში
ენერგომოცულობა: 5100 mAh
ერთდროულად ორი მოწყობილობის დამუხტვა: არა
ფანარი: არა
არ არის გაყიდვაში
ენერგომოცულობა: 8000 mAh
ერთდროულად ორი მოწყობილობის დამუხტვა: არა
ფანარი: არა
არ არის გაყიდვაში
ენერგომოცულობა: 10000 mAh
ერთდროულად ორი მოწყობილობის დამუხტვა: არა
ფანარი: არა
არ არის გაყიდვაში
ენერგომოცულობა: 2200 mAh
ერთდროულად ორი მოწყობილობის დამუხტვა: არა
ფანარი: არა