არ არის გაყიდვაში
გაზის გამათბობლის ტიპი: კედელზე დასაკიდი
რეკომენდირებული ფართი: 65 - 75 მ²
სიმძლავრე: 5 kW
წვის კამერის ტიპი: დახურული
აირის ტიპი: ბუნებრივი აირი
გაზკონტროლი: კი
ტემპერატურის რეგულირება: ავტომატური
ალის სარკმელი: არა
არ არის გაყიდვაში
გაზის გამათბობლის ტიპი: კედელზე დასაკიდი
რეკომენდირებული ფართი: 45 - 55 მ²
სიმძლავრე: 4 kW
წვის კამერის ტიპი: დახურული
აირის ტიპი: ბუნებრივი აირი
გაზკონტროლი: კი
ტემპერატურის რეგულირება: ავტომატური
ალის სარკმელი: არა
არ არის გაყიდვაში
გაზის გამათბობლის ტიპი: კედელზე დასაკიდი
რეკომენდირებული ფართი: 25 - 35 მ²
სიმძლავრე: 3 kW
წვის კამერის ტიპი: დახურული
აირის ტიპი: ბუნებრივი აირი
გაზკონტროლი: კი
ტემპერატურის რეგულირება: ავტომატური
ალის სარკმელი: არა
არ არის გაყიდვაში
გაზის გამათბობლის ტიპი: კედელზე დასაკიდი
რეკომენდირებული ფართი: 25 - 35 მ²
სიმძლავრე: 3 kW
წვის კამერის ტიპი: დახურული
აირის ტიპი: ბუნებრივი აირი
აირის მოხმარების ხარჯი: 0.35 მ³/სთ
გაზკონტროლი: კი
ტემპერატურის რეგულირება: ავტომატური
ალის სარკმელი: არა
არ არის გაყიდვაში
გაზის გამათბობლის ტიპი: კედელზე დასაკიდი
რეკომენდირებული ფართი: 65 - 75 მ²
სიმძლავრე: 5 kW
წვის კამერის ტიპი: დახურული
აირის ტიპი: ბუნებრივი აირი
აირის მოხმარების ხარჯი: 0.59 მ³/სთ
გაზკონტროლი: კი
ტემპერატურის რეგულირება: ავტომატური
ალის სარკმელი: არა
არ არის გაყიდვაში
გაზის გამათბობლის ტიპი: კედელზე დასაკიდი
რეკომენდირებული ფართი: 25 - 35 მ²
სიმძლავრე: 3 kW
წვის კამერის ტიპი: დახურული
აირის ტიპი: ბუნებრივი აირი
აირის მოხმარების ხარჯი: 0.35 მ³/სთ
გაზკონტროლი: კი
ტემპერატურის რეგულირება: ავტომატური
ალის სარკმელი: არა
არ არის გაყიდვაში
გაზის გამათბობლის ტიპი: კედელზე დასაკიდი
რეკომენდირებული ფართი: 45 - 55 მ²
სიმძლავრე: 4 kW
წვის კამერის ტიპი: დახურული
აირის ტიპი: ბუნებრივი აირი
აირის მოხმარების ხარჯი: 0.47 მ³/სთ
გაზკონტროლი: კი
ტემპერატურის რეგულირება: ავტომატური
ალის სარკმელი: არა
არ არის გაყიდვაში
გაზის გამათბობლის ტიპი: კედელზე დასაკიდი
რეკომენდირებული ფართი: 25 - 35 მ²
სიმძლავრე: 3 kW
წვის კამერის ტიპი: დახურული
აირის ტიპი: ბუნებრივი აირი
აირის მოხმარების ხარჯი: 0.35 მ³/სთ
გაზკონტროლი: კი
ტემპერატურის რეგულირება: ავტომატური
ალის სარკმელი: არა
არ არის გაყიდვაში
გაზის გამათბობლის ტიპი: კედელზე დასაკიდი
რეკომენდირებული ფართი: 65 - 75 მ²
სიმძლავრე: 5 kW
წვის კამერის ტიპი: დახურული
აირის ტიპი: ბუნებრივი აირი
აირის მოხმარების ხარჯი: 0.59 მ³/სთ
გაზკონტროლი: კი
ტემპერატურის რეგულირება: ავტომატური
ალის სარკმელი: არა
არ არის გაყიდვაში
გაზის გამათბობლის ტიპი: კედელზე დასაკიდი
რეკომენდირებული ფართი: 45 - 55 მ²
სიმძლავრე: 4 kW
წვის კამერის ტიპი: დახურული
აირის ტიპი: ბუნებრივი აირი
აირის მოხმარების ხარჯი: 0.47 მ³/სთ
გაზკონტროლი: კი
ტემპერატურის რეგულირება: ავტომატური
ალის სარკმელი: არა
არ არის გაყიდვაში
გაზის გამათბობლის ტიპი: კედელზე დასაკიდი
რეკომენდირებული ფართი: 65 - 75 მ²
სიმძლავრე: 5 kW
წვის კამერის ტიპი: დახურული
აირის ტიპი: ბუნებრივი აირი
აირის მოხმარების ხარჯი: 0.59 მ³/სთ
გაზკონტროლი: კი
ტემპერატურის რეგულირება: ავტომატური
ალის სარკმელი: არა
არ არის გაყიდვაში
გაზის გამათბობლის ტიპი: კედელზე დასაკიდი
რეკომენდირებული ფართი: 45 - 55 მ²
სიმძლავრე: 4 kW
წვის კამერის ტიპი: დახურული
აირის ტიპი: ბუნებრივი აირი
აირის მოხმარების ხარჯი: 0.47 მ³/სთ
გაზკონტროლი: კი
ტემპერატურის რეგულირება: ავტომატური
ალის სარკმელი: არა