255 GEL
ქვაბის დიამეტრი: 20 / 24 სმ
ქვაბის მოცულობა: 3 / 2.2 ლ
თავსახური: კი
კორპუსის მასალა: ვოლკანიტი
79 GEL
ქვაბის დიამეტრი: 20 სმ
ქვაბის მოცულობა: 3.5 ლ
ინდუქციურ ქურებთან თავსებადობა: კი
თავსახური: კი
კორპუსის მასალა: უჟანგავი ფოლადი
129 GEL
ქვაბის დიამეტრი: 28 სმ
ქვაბის მოცულობა: 8.5 ლ
ინდუქციურ ქურებთან თავსებადობა: კი
თავსახური: კი
კორპუსის მასალა: უჟანგავი ფოლადი
135 GEL
ქვაბის დიამეტრი: 20 სმ
ქვაბის მოცულობა: 3.8 ლ
ინდუქციურ ქურებთან თავსებადობა: კი
თავსახური: კი
კორპუსის მასალა: უჟანგავი ფოლადი
99 GEL
ქვაბის დიამეტრი: 26 სმ
ქვაბის მოცულობა: 4.5 ლ
თავსახური: კი
კორპუსის მასალა: უჟანგავი ფოლადი
99 GEL
ქვაბის დიამეტრი: 28 სმ
ქვაბის მოცულობა: 8 ლ
თავსახური: კი
კორპუსის მასალა: ვოლკანიტი
95 GEL
ქვაბის დიამეტრი: 28 სმ
ქვაბის მოცულობა: 4 ლ
თავსახური: კი
კორპუსის მასალა: ვოლკანიტი
95 GEL
ქვაბის დიამეტრი: 24 სმ
ქვაბის მოცულობა: 5 ლ
თავსახური: კი
კორპუსის მასალა: ვოლკანიტი
95 GEL
ქვაბის დიამეტრი: 24 სმ
ქვაბის მოცულობა: 3 ლ
ინდუქციურ ქურებთან თავსებადობა: კი
თავსახური: კი
კორპუსის მასალა: უჟანგავი ფოლადი
95 GEL
ქვაბის დიამეტრი: 24 სმ
ქვაბის მოცულობა: 5.5 ლ
ინდუქციურ ქურებთან თავსებადობა: კი
თავსახური: კი
კორპუსის მასალა: უჟანგავი ფოლადი
105 GEL
ქვაბის დიამეტრი: 24 სმ
ქვაბის მოცულობა: 5 ლ
თავსახური: კი
კორპუსის მასალა: გრანიტი
109 GEL
ქვაბის დიამეტრი: 26 სმ
ქვაბის მოცულობა: 7 ლ
თავსახური: კი
კორპუსის მასალა: ვოლკანიტი
115 GEL
ქვაბის დიამეტრი: 30 სმ
ქვაბის მოცულობა: 10 ლ
თავსახური: კი
კორპუსის მასალა: ვოლკანიტი
115 GEL
ქვაბის დიამეტრი: 24 სმ
ქვაბის მოცულობა: 5.5 ლ
ინდუქციურ ქურებთან თავსებადობა: კი
თავსახური: კი
კორპუსის მასალა: უჟანგავი ფოლადი
125 GEL
ქვაბის დიამეტრი: 24 სმ
ქვაბის მოცულობა: 7 ლ
ინდუქციურ ქურებთან თავსებადობა: კი
თავსახური: კი
კორპუსის მასალა: უჟანგავი ფოლადი
79 GEL
ქვაბის დიამეტრი: 20 სმ
ქვაბის მოცულობა: 3.5 ლ
თავსახური: კი
კორპუსის მასალა: უჟანგავი ფოლადი
105 GEL
ქვაბის დიამეტრი: 24 სმ
ქვაბის მოცულობა: 3.5 ლ
თავსახური: კი
კორპუსის მასალა: უჟანგავი ფოლადი
99 GEL
ქვაბის დიამეტრი: 24 სმ
ქვაბის მოცულობა: 3.4 ლ
ინდუქციურ ქურებთან თავსებადობა: კი
თავსახური: კი
კორპუსის მასალა: უჟანგავი ფოლადი
89 GEL
ქვაბის დიამეტრი: 24 სმ
ქვაბის მოცულობა: 5 ლ
თავსახური: კი
კორპუსის მასალა: ვოლკანიტი
129 GEL
ქვაბის დიამეტრი: 24 სმ
ქვაბის მოცულობა: 4.5 ლ
ინდუქციურ ქურებთან თავსებადობა: კი
თავსახური: კი
კორპუსის მასალა: უჟანგავი ფოლადი
89 GEL
ქვაბის დიამეტრი: 24 სმ
ქვაბის მოცულობა: 3 ლ
ინდუქციურ ქურებთან თავსებადობა: კი
თავსახური: კი
კორპუსის მასალა: უჟანგავი ფოლადი
89 GEL
ქვაბის დიამეტრი: 26 სმ
ქვაბის მოცულობა: 5.8 ლ
თავსახური: კი
კორპუსის მასალა: გრანიტი
85 GEL
ქვაბის დიამეტრი: 20 სმ
ქვაბის მოცულობა: 3 ლ
თავსახური: კი
კორპუსის მასალა: გრანიტი
79 GEL
ქვაბის დიამეტრი: 24 სმ
ქვაბის მოცულობა: 4.6 ლ
თავსახური: კი
კორპუსის მასალა: გრანიტი