არ არის გაყიდვაში
როუტერის ტიპი: უსადენო
Wi-Fi სტანდარტები: b/g/n
გარე ანტენების რაოდენობა: 4
არ არის გაყიდვაში
როუტერის ტიპი: უსადენო
Wi-Fi სტანდარტები: b/g/n
გარე ანტენების რაოდენობა: 3
არ არის გაყიდვაში
როუტერის ტიპი: უსადენო
Wi-Fi სტანდარტები: b/g/n
გარე ანტენების რაოდენობა: 2
არ არის გაყიდვაში
როუტერის ტიპი: უსადენო
Wi-Fi სტანდარტები: b/g/n
გარე ანტენების რაოდენობა: 2
არ არის გაყიდვაში
როუტერის ტიპი: უსადენო
Wi-Fi სტანდარტები: b/g/n
გარე ანტენების რაოდენობა: 2
არ არის გაყიდვაში
როუტერის ტიპი: უსადენო
Wi-Fi სტანდარტები: b/g/n
გარე ანტენების რაოდენობა: 2
არ არის გაყიდვაში
როუტერის ტიპი: უსადენო
Wi-Fi სტანდარტები: b/g/n
გარე ანტენების რაოდენობა: 1
არ არის გაყიდვაში
როუტერის ტიპი: უსადენო
Wi-Fi სტანდარტები: b/g/n
გარე ანტენების რაოდენობა: 2
არ არის გაყიდვაში
როუტერის ტიპი: უსადენო
Wi-Fi სტანდარტები: b/g/n
გარე ანტენების რაოდენობა: 2
არ არის გაყიდვაში
როუტერის ტიპი: უსადენო
Wi-Fi სტანდარტები: a/b/g/n
გარე ანტენების რაოდენობა: 2
არ არის გაყიდვაში
როუტერის ტიპი: უსადენო
Wi-Fi სტანდარტები: b/g/n
გარე ანტენების რაოდენობა: 2
GSM სტანდარტების მხარდაჭერა: 3G / 4G
არ არის გაყიდვაში
როუტერის ტიპი: უსადენო
Wi-Fi სტანდარტები: a/b/g/n
გარე ანტენების რაოდენობა: 2
არ არის გაყიდვაში
როუტერის ტიპი: უსადენო
Wi-Fi სტანდარტები: a/b/g/n/ac
გარე ანტენების რაოდენობა: 2
არ არის გაყიდვაში
როუტერის ტიპი: უსადენო
Wi-Fi სტანდარტები: a/b/g/n/ac
გარე ანტენების რაოდენობა: 4
არ არის გაყიდვაში
როუტერის ტიპი: უსადენო
Wi-Fi სტანდარტები: a/b/g/n
გარე ანტენების რაოდენობა: 3
არ არის გაყიდვაში
როუტერის ტიპი: უსადენო
Wi-Fi სტანდარტები: a/b/g/n/ac
გარე ანტენების რაოდენობა: 4
არ არის გაყიდვაში
როუტერის ტიპი: უსადენო
Wi-Fi სტანდარტები: a/b/g/n/ac
გარე ანტენების რაოდენობა: 4
არ არის გაყიდვაში
როუტერის ტიპი: უსადენო
Wi-Fi სტანდარტები: a/b/g/n/ac
გარე ანტენების რაოდენობა: 3
არ არის გაყიდვაში
როუტერის ტიპი: უსადენო
Wi-Fi სტანდარტები: a/b/g/n
გარე ანტენების რაოდენობა: 2
არ არის გაყიდვაში
როუტერის ტიპი: უსადენო
Wi-Fi სტანდარტები: b/g/n
გარე ანტენების რაოდენობა: არა