არ არის გაყიდვაში
კონსტრუქცია: გარე
Wi-Fi სტანდარტები: a/b/g/n/ac
ანტენების რაოდენობა: 4
PoE მხარდაჭერა: კი
არ არის გაყიდვაში
კონსტრუქცია: შიდა
Wi-Fi სტანდარტები: a/b/g/n/ac
ანტენების რაოდენობა: 4
PoE მხარდაჭერა: კი
არ არის გაყიდვაში
კონსტრუქცია: შიდა
Wi-Fi სტანდარტები: a/b/g/n/ac
ანტენების რაოდენობა: 2
PoE მხარდაჭერა: კი
არ არის გაყიდვაში
კონსტრუქცია: შიდა
Wi-Fi სტანდარტები: b/g/n
ანტენების რაოდენობა: 4
PoE მხარდაჭერა: კი