არ არის გაყიდვაში
ტელეფონის ტიპი: უსადენო
სატელეფონო ხაზების რაოდენობა: 1
ნომრის ამომცნობი: კი
დისფლეის ტიპი: მონოქრომული
ავტომოპასუხე: არა
სარეზერვო კვება: კი
არ არის გაყიდვაში
ტელეფონის ტიპი: სადენით
სატელეფონო ხაზების რაოდენობა: 1
ნომრის ამომცნობი: არა
ავტომოპასუხე: არა
არ არის გაყიდვაში
ტელეფონის ტიპი: სადენით
ნომრის ამომცნობი: არა
ავტომოპასუხე: არა
არ არის გაყიდვაში
ტელეფონის ტიპი: სადენით
ნომრის ამომცნობი: არა
ავტომოპასუხე: არა
არ არის გაყიდვაში
ტელეფონის ტიპი: სადენით
ნომრის ამომცნობი: არა
ავტომოპასუხე: არა
არ არის გაყიდვაში
ტელეფონის ტიპი: სადენით
ნომრის ამომცნობი: არა
ავტომოპასუხე: არა
არ არის გაყიდვაში
ტელეფონის ტიპი: სადენით
ნომრის ამომცნობი: კი
დისფლეის ტიპი: მონოქრომული
ავტომოპასუხე: არა
არ არის გაყიდვაში
ტელეფონის ტიპი: სადენით
ნომრის ამომცნობი: კი
დისფლეის ტიპი: მონოქრომული
ავტომოპასუხე: არა
არ არის გაყიდვაში
ტელეფონის ტიპი: სადენით
სატელეფონო ხაზების რაოდენობა: 1
ნომრის ამომცნობი: არა
დისფლეის ტიპი: მონოქრომული
ავტომოპასუხე: არა
არ არის გაყიდვაში
ტელეფონის ტიპი: სადენით
ნომრის ამომცნობი: არა
ავტომოპასუხე: არა
არ არის გაყიდვაში
ტელეფონის ტიპი: სადენით
სატელეფონო ხაზების რაოდენობა: 1
ნომრის ამომცნობი: კი
დისფლეის ტიპი: მონოქრომული
ავტომოპასუხე: არა
არ არის გაყიდვაში
ტელეფონის ტიპი: სადენით
სატელეფონო ხაზების რაოდენობა: 1
ნომრის ამომცნობი: კი
დისფლეის ტიპი: მონოქრომული
ავტომოპასუხე: არა
არ არის გაყიდვაში
ტელეფონის ტიპი: სადენით
სატელეფონო ხაზების რაოდენობა: 2
ნომრის ამომცნობი: არა
დისფლეის ტიპი: მონოქრომული
ავტომოპასუხე: არა
არ არის გაყიდვაში
ტელეფონის ტიპი: უსადენო
სატელეფონო ხაზების რაოდენობა: 1
ნომრის ამომცნობი: კი
დისფლეის ტიპი: ფერადი
ავტომოპასუხე: კი
არ არის გაყიდვაში
ტელეფონის ტიპი: უსადენო
სატელეფონო ხაზების რაოდენობა: 1
ნომრის ამომცნობი: კი
დისფლეის ტიპი: მონოქრომული
ავტომოპასუხე: არა
არ არის გაყიდვაში
ტელეფონის ტიპი: უსადენო
სატელეფონო ხაზების რაოდენობა: 1
ნომრის ამომცნობი: კი
დისფლეის ტიპი: მონოქრომული
ავტომოპასუხე: არა
სარეზერვო კვება: კი
არ არის გაყიდვაში
ტელეფონის ტიპი: სადენით
ნომრის ამომცნობი: არა
ავტომოპასუხე: არა
არ არის გაყიდვაში
ტელეფონის ტიპი: სადენით
ნომრის ამომცნობი: არა
ავტომოპასუხე: არა
არ არის გაყიდვაში
ტელეფონის ტიპი: უსადენო
სატელეფონო ხაზების რაოდენობა: 1
დისფლეის ტიპი: მონოქრომული
ავტომოპასუხე: არა
სარეზერვო კვება: არა
არ არის გაყიდვაში
ტელეფონის ტიპი: უსადენო
სატელეფონო ხაზების რაოდენობა: 1
ნომრის ამომცნობი: კი
დისფლეის ტიპი: მონოქრომული
ავტომოპასუხე: არა
სარეზერვო კვება: არა
არ არის გაყიდვაში
ტელეფონის ტიპი: უსადენო
სატელეფონო ხაზების რაოდენობა: 1
ნომრის ამომცნობი: კი
დისფლეის ტიპი: ფერადი
ავტომოპასუხე: კი
სარეზერვო კვება: არა
არ არის გაყიდვაში
ტელეფონის ტიპი: უსადენო
სატელეფონო ხაზების რაოდენობა: 1
ნომრის ამომცნობი: კი
დისფლეის ტიპი: მონოქრომული
ავტომოპასუხე: არა
სარეზერვო კვება: არა
არ არის გაყიდვაში
ტელეფონის ტიპი: უსადენო
სატელეფონო ხაზების რაოდენობა: 1
ნომრის ამომცნობი: კი
დისფლეის ტიპი: მონოქრომული
ავტომოპასუხე: არა
სარეზერვო კვება: არა
არ არის გაყიდვაში
ტელეფონის ტიპი: უსადენო
სატელეფონო ხაზების რაოდენობა: 1
ნომრის ამომცნობი: კი
დისფლეის ტიპი: მონოქრომული
ავტომოპასუხე: არა
სარეზერვო კვება: არა