არ არის გაყიდვაში
ტელეფონის ტიპი: სადენით
კავშირის პროტოკოლი: SIP
სატელეფონო ხაზების რაოდენობა: 1
ვიდეო კონფერენცია: არა
არ არის გაყიდვაში
ტელეფონის ტიპი: სადენით
კავშირის პროტოკოლი: SIP
სატელეფონო ხაზების რაოდენობა: 2
ვიდეო კონფერენცია: არა
არ არის გაყიდვაში
ტელეფონის ტიპი: სადენით
კავშირის პროტოკოლი: SIP
სატელეფონო ხაზების რაოდენობა: 2
ვიდეო კონფერენცია: არა
არ არის გაყიდვაში
ტელეფონის ტიპი: სადენით
კავშირის პროტოკოლი: SIP
სატელეფონო ხაზების რაოდენობა: 6
ვიდეო კონფერენცია: არა
არ არის გაყიდვაში
ტელეფონის ტიპი: სადენით
კავშირის პროტოკოლი: SIP
სატელეფონო ხაზების რაოდენობა: 6
ვიდეო კონფერენცია: არა
არ არის გაყიდვაში
ტელეფონის ტიპი: სადენით
კავშირის პროტოკოლი: SIP
სატელეფონო ხაზების რაოდენობა: 12
ვიდეო კონფერენცია: არა
არ არის გაყიდვაში
ტელეფონის ტიპი: სადენით
კავშირის პროტოკოლი: SIP
სატელეფონო ხაზების რაოდენობა: 12
ვიდეო კონფერენცია: არა
არ არის გაყიდვაში
ტელეფონის ტიპი: სადენით
კავშირის პროტოკოლი: SIP
სატელეფონო ხაზების რაოდენობა: 1
ვიდეო კონფერენცია: არა