მოდელი: მიკროტალღური ღუმელი PANASONIC NN-DF383BZPE

კოდი: 124104
აღწერა
კომპლექტით ყიდვა (0)
გამოხმაურება (0)
მიწოდება/გარანტია
ფოტო/ვიდეო
აქსესუარები
მიკროტალღური ღუმელი
მიკროტალღური ღუმელის ტიპი
მიკროტალღური ღუმელის ტიპი
მიკროტალღური ღუმელი შეიძლება იყოს დასადგამი და ჩასაშენებელი. დასადგამი ღუმელი წარმოადგენს სტანდარტულ და ყველაზე გავრცელებულ ვარიანტს. ჩასაშენებელი მიკროტალღური ღუმელისათვის კი საჭიროა სპეციალური სათავსოს მომზადება სადაც მოხდება მისი დამონტაჟება.
დასადგამი
სიმძლავრე
სიმძლავრე
სიმძლავრე მიკროტალღური ღუმელების ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელია. სწორედ მასზეა დამოკიდებული,თუ რამდენად სწრაფად მომზადდება ან გაცხელდება კერძი. ეს პარამეტრი ღუმელის გაბარიტების პირდაპირპროპორციულია, ანუ რაც უფრო დიდია ღუმელი, მით უფრო მეტი ექნება მას სიმძლავრე. თითქმის ყველა ღუმელში გათვალისწინებულია სიმძლავრის რეგულატორი, რათა შესაძლებელი იყოს სხვადასხვა სახეობის პროდუქტის მომზადება.თავად ღუმელის სიმძლავრე როგორც წესი შეადგენს 750-1100 ვტ-ს, გრილის სიმძლავრეა- 800-1400 ვტ, ხოლო კონვექციის რეჟიმის დროს კი ის მერყეობს- 1350-დან 2000 ვტ-მდე. თუმცა აღსანიშნავია ის, რომ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ იყენებთ ღუმელის რამოდენიმე ფუნქციას ერთდროულად (მაგ: გრილს და კონვექციას), ასეთ შემთხვევაში სიმძლავრეები ჯამდება და ღუმელის საერთო სიმძლავრე საგრძნობლად იზრდება, რაც აუცილებელ გასათვალისწინებელ ფაქტორს წარმოადგენს.
1000 W
ღუმელის მოცულობა
ღუმელის მოცულობა
მოცულობის მიხედვით გამოყოფენ მიკროტალღური ღუმელების შემდეგ სახეობას: მცირე- 16-19 ლიტრი, საშუალო- 20-28 ლიტრი და დიდი მოცულობის მქონე- 29-41 ლიტრი. მცირე ზომის ღუმელები გამოიყენება მხოლოდ საკვების გასაცხელებლად ან გასალღობად, მასში არ არის გრილი (მცირე ადგილიდან გამომდინარე). საშუალო ზომის ღუმელები ყველაზე პოპულარულია, რადგან არ იკავებს ბევრ ადგილს და სხვადასხვა სახის კერძის მომზადების შესაძლებლობას იძლევა. ამ ტიპს, როგორც წესი, იყენებენ პატარა ოჯახებში, მათში შესაძლებელია მაგ; არომატული, დაბრაწული ქათმის მომზადება. დიდი ზომის ღუმელებში შესაძლებელია ნებისმიერი სირთულის კერძის მომზადება, იქნება ეს ინდაურის შეწვა თუ პიცის გამოცხობა და სხვ. მათ იყენებენ 5-6 წევრისგან შემდგარ ოჯახებში. ასეთი ტიპის ღუმელებს გააჩნიათ უამრავი საჭირო ფუნქცია.
23 ლ
პროგრამების რაოდენობა
პროგრამების რაოდენობა
არსებობს სტანდარტული პროგრამები, რომლებიც დამახსოვრებულია მიკროტალღურ ღუმელში, თუმცა სასურველია, რომ მას გააჩნდეს ახალი, თქვენთვის სასურველი პროგრამების მოფიქრების შესაძლებლობა, რაც მეტია ასეთი პროგრამები, მით უკეთესი. სტანდარტულ პროგრამებს მიეკუთვნება: მიკროტალღური გამოსხივება - გამოიყენება კერძების გასაცხელებლად და პროდუქტების გასალღობად; გრილი - სასურველი პროდუქტის შეწვისთვის; კონვექცია-ცომეულის გამოსაცხობად და პროდუქტის ორთქლზე მოსამზადებლად; გრილი+მიკროტალღური გამოსხივება - ხორცპროდუქტების და თევზის მოსამზადებლად. კონვექცია+მიკროტალღური გამოსხივება - კერძების ორთქლზე მოსამზადებლად; კონვექცია+გრილი+მიკროტალღური გამოსხივება - გამოიყენება ნებისმიერი სირთულის კერძების მოსამზადებლად.
12
მახასიათებლები და ფუნქციები
გრილი
გრილი
გრილი ეს არის მოწყობილობა, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია სხვადასხვა პროდუქტის (ძირითად შემთხვევაში ხორცის, ქათმისა და თევზის) შეწვა მადისაღმძვრელი დაბრაწული კანის მიღებამდე. არსებობს გრილის ორი სახეობა: ტენისებური და კვარცის. თავად ტენისებური კი იყოფა მოძრავ და უძრავ გრილად. უძრავი როგორც წესი თავსდება ღუმელის ზედა ნაწილში, ხოლო მოძრავის დაყენება შესაძლებელია როგორც პროდუქტის ზევით, ასევე მის ვერტიკალურად ანუ გვერდიდან (საკვების ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე). ასეთი გრილის უპირატესობას წარმოადგენს ის, რომ საკვები უფრო თანაბრად მზადდება და ღუმელის კამერის შიდა ზედაპირის გაწმენდვაც გაცილებით ადვილია (რადგან შესაძლებალია გრილის გადაადგილება). კვარცის გრილი იკავებს ძალიან მცირე ადგილს, იგი არ მოძრაობს დაგანლაგებულია მიკროტალღური ღუმელის კამერის ზედა ნაწილში. ასეთი გრილი სწრაფად აცხელებს საკვებს, არის ეკონომიური და უფრო მარტივი გასაწმენდად.
გრილის სიმძლავრე
გრილის სიმძლავრე
მიკროტალღურ ღუმელში არსებული გრილის სიმძლავრე.
1040 W
გამოცხობა
გამოცხობა
ცომეულის გამოცხობის შესაძლებლობა მიკროტალღურ ღუმელში.
გალღობა
გალღობა
მიკროტალღური ღუმელის სპეციალური რეჟიმი გაყინული ნახევარფაბრიკატების გასალღობად.
დისფლეი
დისფლეი
თანამედროვე მიკროტალღური ღუმელების უმეტესობას გააჩნია სპეციალური პანელი-დისფლეი, რომელზეც აისახება კერძის მომზადებისთვის დარჩენილი დრო, არჩეული რეჟიმი, თუ ღუმელს გააჩნია „დიალოგის“ ფუნქცია, მაშინ მასზე გამოისახება სხვადასხვა რჩევები დიასახლისებისთვის (მაგ: რომელი რეჟიმი ჯობია ამა თუ იმ პროდუქტის მოსამზადებლად და ა. შ.), რაც ძალიან აადვილებს მოწყობილობის მოხმარებას.
მართვის ტიპი
მართვის ტიპი
მართვის ტიპის მიხედვით მიკროტალღური ღუმელები იყოფა შემდეგ ტიპებად: მექანიკური - ყველაზე ადვილად სამართავი ტიპია. მას გააჩნია 2 მარეგულირებელი სიმძლავრისთვის და დროისთვის. ელექტრონული -მათ აუცილებელ ატრიბუტს წარმოადგენს ელექტრონული ტაბლო, რომელზეც აისახება სხვადასხვა პარამეტრი, რაც მიკროტალღური ღუმლის მოხმარებას ადვილს და კომფორტულს ხდის. ამ ტიპის ღუმლების ფუნქციების მრავალსახეობა სახეზეა. ისინი შეიძლება იყოს ღილაკებიანი ან სენსორული. ღილაკებიანი მიკროტალღური ღუმელები საკმაოდ მოსახერხებელია, რადგან საჭიროა მიეთითოს მხოლოდ გასამზადებელი პროდუქტის სახეობა და წონა, დანარჩენ პარამეტრებს ის თავად განსაზღვრავს. სენსორული წააგავს ღილაკებიანს იმ განსხვავებით, რომ ღილაკებს ცვლის სენსორული ეკრანი, რომლის საშუალებითაც ხდება ღუმელის მართვა.
ელექტრონული
ტაიმერი
ტაიმერი
ტაიმერი ეს არის დროის საზომი მოწყობილობა, რომელიც ითვლის ქრონომეტრაჟს, რომლის გასვლის შემდეგაც მოწყობილობა გამოირთვება, ჩაირთვება ან მოგვცემს ხმოვან სიგნალს. ტაიმერი შეიძლება იყოს , როგორც მექანიკური ასევე ელექტრონულიც.
დამატებითი მახასიათებლები
კომბინირებული მომზადების შესაძლებლობა
კომბინირებული მომზადების შესაძლებლობა
შესაძლებელია მიკროტალღური სიმძლავრის და გამაცხელებელი გრილის ერთდროულად (კომბინირებულად) გამოყენება.
ავტომატური მომზადება
ავტომატური მომზადება
მიკროტალღური ღუმელი თვითონ განსაზღვრავს საჭირო ტემპერატურას და დროს კერძის მოსამზადებლად. მომხმარებელმა მხოლოდ პროდუქტის სახეობა და წონა უნდა მიუთითოს.
ხმოვანი სიგნალი
ხმოვანი სიგნალი
ეს ფუნქცია გააჩნია თითქმის ყველა მიკროტალღურ ღუმელს და საკვების მომზადების, გაცხელების ან გალღობის დასრულების შესახებ გამცნობთ.
შიდა განათება
შიდა განათება
ღუმლის შიდა კამერის განათებას ახდენს სპეციალური ნათურა, რომელიც ჩამონტაჟებულია კამერის შიგნით. ეს ნათურა შეიძლება ინთებოდეს სხვადასხვა შემთხვევაში: გაღებული კარის შემთხვევაში,დაკეტილი კარის შემთხვევაში ან როგორც დაკეტილი,ასევე გაღებული კარის შემთხვევაში.
კომპლექტაცია
რეცეპტების წიგნი
ფიზიკური მონაცმები
ფერი
ფერი
მასალის ტიპი, რომლისაგანაც დამზადებულია მოწყობილობის კორპუსი.
შავი
ზომა: სიგრძე / სიგანე / სიმაღლე
ზომა: სიგრძე / სიგანე / სიმაღლე
მოწყობილობის ფიზიკური მახასიათებლები
48.3 / 39.6 / 31 სმ
წონა:
წონა:
მოწყობილობის წონა
13.3 კგ
გარანტია
გარანტია
გარანტია
დროის პერიოდი რომლის განმავლობაშიც ვრცელდება გარანტია პროდუქტზე. გარანტია გულისხმობს დაზიანებული ნივთის უფასოდ შეცვლას ან შეკეთებას, შესაბამისი დასკვნის საფუძველზე.
1 წელი
მსგავსი პროდუქცია
349 GEL
მიკროტალღური ღუმელის ტიპი: დასადგამი
სიმძლავრე: 800 W
ღუმელის მოცულობა: 23 ლ
გრილი: კი
დისფლეი: კი
ავტომატური მომზადება: კი
379 GEL
მიკროტალღური ღუმელის ტიპი: დასადგამი
სიმძლავრე: 800 W
ღუმელის მოცულობა: 23 ლ
გრილი: კი
დისფლეი: კი
699 GEL
მიკროტალღური ღუმელის ტიპი: დასადგამი
სიმძლავრე: 1000 W
ღუმელის მოცულობა: 30 ლ
გრილი: კი
დისფლეი: კი
329 GEL
მიკროტალღური ღუმელის ტიპი: დასადგამი
სიმძლავრე: 800 W
ღუმელის მოცულობა: 23 ლ
დისფლეი: კი
ავტომატური მომზადება: კი
389 GEL
მიკროტალღური ღუმელის ტიპი: დასადგამი
სიმძლავრე: 700 W
ღუმელის მოცულობა: 23 ლ
გრილი: კი
749 GEL
მიკროტალღური ღუმელის ტიპი: ჩასაშენებელი
სიმძლავრე: 900 W
ღუმელის მოცულობა: 25 ლ
გრილი: კი
დისფლეი: კი
ავტომატური მომზადება: კი