599 55 18 20

მოდელი: მაცივარი MIDEA MDRD86SLF01

კოდი: 136854
აღწერა
კომპლექტით ყიდვა (0)
გამოხმაურება (8)
მიწოდება/გარანტია
ფოტო/ვიდეო
აქსესუარები
მაცივარი
მაცივრის ტიპი
მაცივრის ტიპი
არსებობს მაცივრის რამდენიმე ტიპი: დასადგმელი (სტანდარტული), ჩასაშენებელი და გადასატანი. თითოეული მათგანი განსხვავდება ერთიმეორისაგან და გააჩნიათ საკუთარი უპირატესობები. მაგალითად დასადგმელი მაცივრები გამოირჩევიან თავიანთი დიზაინით, ასეთი მაცივრის შეძენისას მომხმარებელმა წინასწარ უნდა განსაზღვროს თუ რამდენად მოუხდება მაცივარი მისი სამზარეულოს ინტერიერს. ჩასაშენებელი მაცივრის შემთხვევაში მომხმარებელი უფრო თავისუფალია არჩევანში, რადგანაც ამ ტიპის მაცივრები ნებისმიერი სამზარეულოს ინტერიერს შეიძლება შევუხამოთ, გარდა ამისა ჩასაშენებელი მაცივრები სხვებთან შედარებით მცირე ადგილს იკავებენ სამზარეულოში, რადგანაც მათი ჩაშენება ხდება უშუალოდ სამზარეულოს ავეჯში და შედეგად იქმნება სამზარეულოს დიზაინი, რომელიც ერთ მთლიანობას წარმოადგენს. გადასატანი მაცივრები წარმოადგენენ შედარებით მცირე ზომის მოწყობილობებს, მაგალითად ასეთ ტიპს მიეკუთვნება ე.წ. მანქანის მაცივრები, რომლებიც მანქანის ელ. კვებისგან იღებენ ენერგიას. ასევე ამ ტიპის მაცივრებში გადის პატარა ერთკამერიანი მაცივრები, რომლებსაც პატარა ოფისებში ან მცირე ზომის სასტუმროებში ხმარობენ.
დასადგმელი
მაცივრის სახეობა
მაცივრის სახეობა
სახეობების მიხედვით მაცივრები იყოფა: ერთკამერიან, ორკამერიანი, სამკამერიანი და ”Side-by-side” (გვერდი-გვერდ) მაცივრებათ. ერთკამერიან მაცივარს აქვს ერთი კარი, რომელიც მაცივრის ძირითად განყოფილებას და საყინულეს აერთიანებს.ასეთ მაცივრებს როგორც წესი შედარებით მცირე ზომის საყინულე კამერები აქვთ. ორკამერიანი მაცივრების შემთხვევაში ძირითად განყოფილებას და საყინულეს ცალ-ცალკე კარები გააჩნია, ხოლო საყინულე კამერა საკმაოდ დიდი ზომისაა. ორკამერიან მაცივრებში საყინულე შეიძლება იყოს, მაცივრის ზედა ან ქვედა მხარეს, ეს მწარმოებლის კონკრეტულ მოდელზეა დამოკიდებული. სამკამერიანი - იგივე ორკამერიანი მაცივარია, რომელსაც კიდევ ერთი განყოფილება აქვს დამატებული. რაც შეეხება ”Side-by-side” (გვერდი-გვერდ) მაცივრებს თავისი მახასიათებლით ეს მაცივრები ორკამერიან მაცივრებს გვანან, ძირითადი სხვაობა არის კამერების განლაგებაში თუ ორკამერიანი მაცივრის საყინულე და სამაცივრე განყოფილებები ვერტიკალურადაა განლაგებული ”Side-by-side” (გვერდი-გვერდ) მაცივრის კამერები ერთმანეთის გვერდი-გვერდაა მოთავსებული, ასეთი მაცივრები ყველაზე დიდი გაბარიტებით გამოირჩევიან და შესაბამისად მეტი პროდუქტის შენახვის შესაძლებლობასაც გვაძლევენ.
ერთკამერიანი
მაცივრის სისტემა
მაცივრის სისტემა
თანამედროვე მაცივრის სისტემა შეიძლება იყოს ორი სახის: ნახევრად მშრალი და მშრალი ყინვის ე.წ. ”No Frost”. ნახევრად მშრალი - ამ სისტემის მაცივრებში შეიძლება შეგვხვდეს ორნაირი ტიპის გალღობის სისტემა: "წვეთოვანი" და მექანიკური. "წვეთოვანი" გალღობის მქონე სისტემაში ყინულის თხელი ფენა წარმოიქმნება მაცივრის უკანა კედელზე. შემდეგ ავტომატურად ხდება ყინულის გალღობა და სპეციალური არხების მეშვეობით დამდნარი ყინული იღვენთება სპეციალურ ასაორთქლებელ ელემენტზე საიდანაც ხდემა მისი აორთქლება. მექანიკური გალღობის სისტემის შემთხვევაში მაცივრის ყინულის საფარის გალღობა ხდება მექანიკურად (მაცივრის გამორთვით). ”No Frost” სისტემის შემთხვევაში სპეციალური სავენტილაციო არხების მეშვეობით ხდება ცივი ჰაერის ცირკულაცია მაცივრის შიდა კამერებში (ყინული არ წარმოიქმნება მაცივრის კედლებზე).
ნახევრად მშრალი
საყინულე კამერის განლაგება
საყინულე კამერის განლაგება
საყინულე კამერის მდებარეობა მაცივარში. საყინულე შეიძლება იყოს მაცივრის ზედა ან ქვედა განყოფილებაში.
ზედა
მახასიათებლები და ფუნქციები
მაცივრის საერთო სასარგებლო მოცულობა
მაცივრის საერთო სასარგებლო მოცულობა
მაცივრის საერთო სასარგებლო მოცულობა გულისხმობს მაცივრის კამერების მთლიან მოცულობას.
47 ლ
კომპრესორი
კომპრესორი
კომპრესორი მაცივარში ეს არის ენერგიის ძირთადი წყარო, ძრავა, რომლის მეშვეობითაც ხდება ფრეონის ცირკულირება და ყინულის მიღება მაცივარში. თანამედროვე მაცივარი შეიძლება იყოს აღჭურვილი, როგორც ერთი ასევე ორი კომპრესორით, ამ შემთხვევაში თითოეულ მაცივრის განყოფილებას (სამაცივრე და საყინულე კამერები) თავისი კომპრესორი ამუშავებს, ეს ზრდის მაცივრის ეკონომიურობას და ეფექტურობას.
1
ფრეონი
ფრეონი
ფრეონი ეს არის ნივთიერება, რომელიც მოთავსებულია მაცივრის კომპრესორში (ასაორთქლებელ ელემენტში). ფრეონის დუღილის და აორთქლების დროს ხდება მაცივრის კამერებიდან სითბოს ათვისება და შემდეგ ამ სითბოს გარემოში გატანა. ამ ყველაფრის შედეგად ხდება მაცივრის კამერების გაგრილება. არსებობს ფრეონის რამოდენიმე სახეობა, რომლებიც ერთმანეთისგან განსხვავდებიან ეფექტურობის და ეკოლოგიურობის მხრივ. დღეისთვის საყოფაცხოვრებო მაცივრებში ძირითადად გამოიყენება R-600 და R-134 ტიპის ფრეონი.
R600a
ხმაურის დონე
ხმაურის დონე
მოწყობილობის მიერ სამუშაო რეჟიმში გამოცემული ხმა. ხმაურის დონე განისაზღვრება dB (დეციბელში) რაც უფრო დაბალია მაჩვენებელი მით უკეთესია.
41 dB
კლასიფიკაცია და მახასიათებლები
კლიმატის კლასი
კლიმატის კლასი
კლიმატის კლასი გვიჩვენებს თუ რა ტემპერატურა შეიძლება, რომ იყოს იმ გარემოში სადაც უნდა იმუშაოს მაცივარმა. ამ მითითების გაუთვალისწინებლობა (მაგალითად ცივი კლიმატისთვის შექმნილი მაცივარი, რომ ვამუშაოთ ცხელ გარემოში) გამოიწვევს არა მარტო პროდუქტების შენახვის ხარისხის გაუარესებას არამედ შეიძლება თვითონ მაცივარიც გამოვიდეს მწყობრიდან. აქედან გამომდინარე აუცილებელია ვიცოდეთ თუ რა ტემპერატურულ პირობებში სამუშაოდ შექმნა კონკრეტული მაცივარი მწარმოებელმა.არსებობს შემდეგნაირი კლიმატის კლასი: N (+16C-დან +32C-მდე, ნორმალური კლასი/ზომიერად გრილი კლიმატისთვის) / SN (+10C-დან +32C-მდე, სუბნორმალური კლასი) / ST (+18C-დან +38C-მდე, სუბტროპიკული კლასი/გამოიყენება შედარებით ცხელი კლიმატის და მაღალი ტენიანობის მქონე რეგიონებისთვის) / T (+18C-დან +43C-მდე, ტროპიკული კლასი/გამოიყენება ყველაზე ცხელი კლიმატის მქონე რეგიონებში). კლიმატის კლასის შერჩევისას ყურადღება უნდა მიექცეს იმ გარემოს რომელშიც მაცივარს მოუწევს მუშაობა (კონდიციონერის ან გამათბობლის არსებობა ოთახში, ოთახი მზის მხარეს არის თუ პირიქით ჩრდილშია მოქცეული და სხვა).
ST-N-T
ენერგომოხმარების კლასი
ენერგომოხმარების კლასი
ენერგომოხმარების კლასი მაცივრებში აღინიშნება ლათინური ასოებით ”A”-დან ”G”-მდე სადაც ”A” ნიშნავს ყველაზე ეკონომიურ ვარიანტს ხოლო ”G” პირიქით ყველაზე არაეკონომიურს (რაც უფრო დაშორებულია მაჩვენებელი ლათინურ ასო ”A”-ს (B,C,D...) მით უფრო მეტ ენერგიას მოიხმარს ტექნიკა). დღეისათვის თითქმის ყველა თანამედროვე მაცივრის ენერგომოხმარება შემცირებულია და ნორმის ფარგლებს არ სცილდება, ამაზე თვითონ მწარმოებლები ზრუნავენ და ყველანაირად აუმჯობესებენ თავიანთ პროდუქციას. არსებობენ კიდევ ”A+” და ”A+++” კლასის მაცივრები, რომლებსაც ენერგოეფექტურობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვთ.
F
წლიური ენერგომოხმარება
წლიური ენერგომოხმარება
მაცივრის წლიური ენერგომოხმარება გამოითვლება 365 დღეზე, 220v/50Hz ძაბვაზე, დღეში 100 ლიტრი სასარგებლო მოცულობის გათვალისწინებით. ენერგომოხმარების დონე დამოკიდებულია მაცივრის მოცულობაზე, პროდუქტების რაოდენობაზე მაცივარში და გარემო ტემპერატურაზე ოთახში სადაც ეს მაცივარი მუშაობს. ენერგომოხმარება გამოითვლება kW-ში (კილოვატი).
100 kWh
დღიური ენერგომოხმარება
დღიური ენერგომოხმარება
მაცივრის ენერგომოხმარება დღეში, აღნიშნავს მაცივრის მიერ 24 საათში მოხმარებული ენერგიის მიახლოებით მაჩვენებელს (ეს მაჩვენებელი შეიძლება იცვლებოდეს ოთახის ტემპერატურის, ელექტრო ქსელში ძაბვის ცვალებადობის და მაცივარში მოთავსებული პროდუქტების საერთო მოცულობიდან გამომდინარე). ენერგომოხმარება გამოითვლება kW-ში (კილოვატი).
0.27 kW
მაცივარი კამერის მახასიათებლები
სისტემა
სისტემა
თანამედროვე მაცივრის სისტემა შეიძლება იყოს ორი სახის: ნახევრად მშრალი და მშრალი ყინვის ე.წ. ”No Frost”. ნახევრად მშრალი - ამ სისტემის მაცივრებში შეიძლება შეგვხვდეს ორნაირი ტიპის გალღობის სისტემა: "წვეთოვანი" და მექანიკური. "წვეთოვანი" გალღობის მქონე სისტემაში ყინულის თხელი ფენა წარმოიქმნება მაცივრის უკანა კედელზე. შემდეგ ავტომატურად ხდება ყინულის გალღობა და სპეციალური არხების მეშვეობით დამდნარი ყინული იღვენთება სპეციალურ ასაორთქლებელ ელემენტზე საიდანაც ხდემა მისი აორთქლება. მექანიკური გალღობის სისტემის შემთხვევაში მაცივრის ყინულის საფარის გალღობა ხდება მექანიკურად (მაცივრის გამორთვით). ”No Frost” სისტემის შემთხვევაში სპეციალური სავენტილაციო არხების მეშვეობით ხდება ცივი ჰაერის ცირკულაცია მაცივრის შიდა კამერებში (ყინული არ წარმოიქმნება მაცივრის კედლებზე).
ნახევრად მშრალი
თაროების რაოდენობა
თაროების რაოდენობა
ყველა მაცივარს აქვს თარო სხვადასხვა პროდუქტის შესანახად და დასახარისხებლად. თაროების რაოდენობა მაცივრებში შეიძლება განსხვავდებოდეს. ეს მაჩვენებელი დამოკიდებულია მწარმოებელზე და კონკრეტული მაცივრის მოდელზე.
1
ბოთლების თარო
ბოთლების თარო
სპეციალური თარო მაცივარში, რომელიც განკუთვნილია ბოთლების შესანახად.
კარის თარო
კარის თარო
მაცივრის კარში ჩამონტაჟებული სათავსოები სხვადასხვა მცირე ზომის პროდუქტის შესანახად (კვერცხები, მცირე ზომის ბოთლები, მედიკამენტები)
2
განათება
განათება
მაცივარი კამერის შიდა განათება.
ფიზიკური მონაცმები
ფერი
თეთრი
მაცივრის თაროების მასალა
მაცივრის თაროების მასალა
მასალის ტიპი რითაც დამზადებულია მაცივრის თაროები.
შუშა
ზომა: სიგრძე / სიგანე / სიმაღლე
ზომა: სიგრძე / სიგანე / სიმაღლე
მოწყობილობის ფიზიკური მახასიათებლები
44 / 48.5 / 50 სმ
წონა:
წონა:
მოწყობილობის წონა
14.3 კგ
ზომა ყუთით: სიგრძე / სიგანე / სიმაღლე
ზომა ყუთით: სიგრძე / სიგანე / სიმაღლე
შესაფუთი ყუთის ფიზიკური მახასიათებლები
46 / 51 / 53 სმ
წონა ყუთით:
წონა ყუთით:
შეფუთული მოწყობილობის საერთო წონა.
15.6 კგ
გარანტია
გარანტია
გარანტია
დროის პერიოდი რომლის განმავლობაშიც ვრცელდება გარანტია პროდუქტზე. გარანტია გულისხმობს დაზიანებული ნივთის უფასოდ შეცვლას ან შეკეთებას, შესაბამისი დასკვნის საფუძველზე.
3 წელი
მსგავსი პროდუქცია
349 GEL
მაცივრის ტიპი: დასადგმელი
მაცივრის სახეობა: ერთკამერიანი
მაცივრის სისტემა: ნახევრად მშრალი
საყინულე კამერის განლაგება: ზედა
ენერგომოხმარების კლასი: F
479 GEL
მაცივრის ტიპი: დასადგმელი
მაცივრის სახეობა: ერთკამერიანი
მაცივრის სისტემა: ნახევრად მშრალი
საყინულე კამერის განლაგება: ზედა
ენერგომოხმარების კლასი: F
379 GEL
მაცივრის ტიპი: დასადგმელი
მაცივრის სახეობა: ერთკამერიანი
მაცივრის სისტემა: ნახევრად მშრალი
საყინულე კამერის განლაგება: ზედა
ენერგომოხმარების კლასი: A
479 GEL
მაცივრის ტიპი: დასადგმელი
მაცივრის სახეობა: ერთკამერიანი
მაცივრის სისტემა: ნახევრად მშრალი
საყინულე კამერის განლაგება: ზედა
ენერგომოხმარების კლასი: F
469 GEL
მაცივრის ტიპი: დასადგმელი
მაცივრის სახეობა: ერთკამერიანი
მაცივრის სისტემა: ნახევრად მშრალი
საყინულე კამერის განლაგება: ზედა
ენერგომოხმარების კლასი: F
449 GEL
მაცივრის ტიპი: დასადგმელი
მაცივრის სახეობა: ერთკამერიანი
მაცივრის სისტემა: ნახევრად მშრალი
საყინულე კამერის განლაგება: ზედა
ენერგომოხმარების კლასი: F