10080 GEL
უთოს ტიპი: ორთქლის
უთოს სიმძლავრე: 2000 W
ძირის ზედაპირი: მიმწვრობის საწინააღმდეგო
წყლის შესხურება: კი
სუპერ ფასი
199175 GEL
უთოს ტიპი: ორთქლის
უთოს სიმძლავრე: 2300 W
ძირის ზედაპირი: SteamGlide
ვერტიკალური დაორთქვლა: კი
წყლის შესხურება: კი
სუპერ ფასი
299264 GEL
უთოს ტიპი: ორთქლის
უთოს სიმძლავრე: 2600 W
ძირის ზედაპირი: T-ionicGlide
ვერტიკალური დაორთქვლა: კი
წყლის შესხურება: კი
ავტომატური გათიშვა: კი
სუპერ ფასი
150125 GEL
უთოს ტიპი: ორთქლის
უთოს სიმძლავრე: 2000 W
ძირის ზედაპირი: კერამიკა
ვერტიკალური დაორთქვლა: კი
წყლის შესხურება: კი
სუპერ ფასი
6549 GEL
უთოს ტიპი: ორთქლის
უთოს სიმძლავრე: 2600 W
ძირის ზედაპირი: კერამიკა
წყლის შესხურება: კი
სუპერ ფასი
568 GEL
უთოს ტიპი: ორთქლის
უთოს სიმძლავრე: 2600 W
ძირის ზედაპირი: T-ionicGlide
ვერტიკალური დაორთქვლა: კი
წყლის შესხურება: კი
ავტომატური გათიშვა: კი
139 GEL
უთოს ტიპი: ორთქლის
უთოს სიმძლავრე: 2400 W
ვერტიკალური დაორთქვლა: კი
წყლის შესხურება: კი
129 GEL
უთოს ტიპი: ორთქლის
უთოს სიმძლავრე: 2400 W
ვერტიკალური დაორთქვლა: კი
წყლის შესხურება: კი
129 GEL
უთოს ტიპი: ორთქლის
უთოს სიმძლავრე: 2400 W
ვერტიკალური დაორთქვლა: კი
წყლის შესხურება: კი
129 GEL
უთოს ტიპი: ორთქლის
უთოს სიმძლავრე: 2400 W
ვერტიკალური დაორთქვლა: კი
წყლის შესხურება: კი
258 GEL
უთოს ტიპი: ორთქლის
უთოს სიმძლავრე: 2600 W
ძირის ზედაპირი: კერამიკა
ვერტიკალური დაორთქვლა: კი
წყლის შესხურება: კი
320 GEL
უთოს ტიპი: ორთქლის
უთოს სიმძლავრე: 2400 W
ძირის ზედაპირი: Alumite
ვერტიკალური დაორთქვლა: კი
წყლის შესხურება: კი
ავტომატური გათიშვა: კი
118 GEL
უთოს ტიპი: ორთქლის
უთოს სიმძლავრე: 2320 W
ძირის ზედაპირი: ტიტანი
ვერტიკალური დაორთქვლა: კი
წყლის შესხურება: კი
300 GEL
უთოს ტიპი: ორთქლის
უთოს სიმძლავრე: 2400 W
ვერტიკალური დაორთქვლა: კი
წყლის შესხურება: კი
ავტომატური გათიშვა: კი
338 GEL
უთოს ტიპი: ორთქლის
უთოს სიმძლავრე: 2800 W
ძირის ზედაპირი: კერამიკა
ვერტიკალური დაორთქვლა: კი
წყლის შესხურება: კი
459 GEL
უთოს ტიპი: ორთქლის
უთოს სიმძლავრე: 2600 W
ძირის ზედაპირი: SteamGlide
ვერტიკალური დაორთქვლა: კი
წყლის შესხურება: კი
349 GEL
უთოს ტიპი: ორთქლის
უთოს სიმძლავრე: 2600 W
ძირის ზედაპირი: კერამიკა
ვერტიკალური დაორთქვლა: კი
წყლის შესხურება: კი
ავტომატური გათიშვა: კი
185 GEL
უთოს ტიპი: ორთქლის
უთოს სიმძლავრე: 2800 W
ძირის ზედაპირი: მიმწვრობის საწინააღმდეგო
ვერტიკალური დაორთქვლა: კი
წყლის შესხურება: კი
349 GEL
უთოს ტიპი: ორთქლის
უთოს სიმძლავრე: 2400 W
ძირის ზედაპირი: SteamGlide
ვერტიკალური დაორთქვლა: კი
წყლის შესხურება: კი
ავტომატური გათიშვა: კი
349 GEL
უთოს ტიპი: ორთქლის
უთოს სიმძლავრე: 2400 W
ძირის ზედაპირი: SteamGlide
ვერტიკალური დაორთქვლა: კი
წყლის შესხურება: კი
639 GEL
უთოს ტიპი: ორთქლის გენერატორი
უთოს სიმძლავრე: 1600 W
ვერტიკალური დაორთქვლა: კი
349 GEL
უთოს ტიპი: ორთქლის
უთოს სიმძლავრე: 2400 W
ძირის ზედაპირი: SteamGlide
წყლის შესხურება: კი
499 GEL
უთოს ტიპი: ორთქლის გენერატორი
უთოს სიმძლავრე: 1300 W
ვერტიკალური დაორთქვლა: კი
249 GEL
უთოს ტიპი: ორთქლის გენერატორი
უთოს სიმძლავრე: 1000 W
ვერტიკალური დაორთქვლა: კი