არ არის გაყიდვაში
ეკრანის ზომა: 49"
3D: არა
Smart TV: კი
გაფართოება: 1920 x 1080
DVB-T2: კი
არ არის გაყიდვაში
ეკრანის ზომა: 55"
3D: არა
Smart TV: კი
გაფართოება: 1920 x 1080
DVB-T2: კი
არ არის გაყიდვაში
ეკრანის ზომა: 28"
3D: არა
Smart TV: არა
გაფართოება: 1366 x 768
DVB-T2: კი
არ არის გაყიდვაში
ეკრანის ზომა: 39"
3D: არა
Smart TV: არა
გაფართოება: 1366 x 768
DVB-T2: კი
არ არის გაყიდვაში
ეკრანის ზომა: 39"
3D: არა
Smart TV: არა
გაფართოება: 1366 x 768
DVB-T2: კი
არ არის გაყიდვაში
ეკრანის ზომა: 24"
3D: არა
Smart TV: არა
გაფართოება: 1366 x 768
DVB-T2: კი
არ არის გაყიდვაში
ეკრანის ზომა: 40"
3D: არა
Smart TV: კი
გაფართოება: 1920 x 1080
DVB-T2: კი
არ არის გაყიდვაში
ეკრანის ზომა: 39"
3D: არა
გაფართოება: 1920 x 1080
DVB-T2: კი
არ არის გაყიდვაში
ეკრანის ზომა: 40"
3D: არა
Smart TV: კი
გაფართოება: 3840 × 2160
HDR: კი
DVB-T2: კი
არ არის გაყიდვაში
ეკრანის ზომა: 49"
3D: არა
Smart TV: კი
გაფართოება: 3840 × 2160
HDR: კი
DVB-T2: კი
არ არის გაყიდვაში
ეკრანის ზომა: 55"
3D: არა
Smart TV: კი
გაფართოება: 1920 x 1080
DVB-T2: კი
არ არის გაყიდვაში
ეკრანის ზომა: 49"
3D: არა
Smart TV: კი
გაფართოება: 1920 x 1080
DVB-T2: კი
არ არის გაყიდვაში
ეკრანის ზომა: 49"
3D: არა
Smart TV: კი
გაფართოება: 1920 x 1080
DVB-T2: კი
არ არის გაყიდვაში
ეკრანის ზომა: 49"
3D: არა
Smart TV: კი
გაფართოება: 3840 × 2160
HDR: კი
DVB-T2: კი
არ არის გაყიდვაში
ეკრანის ზომა: 28"
3D: არა
Smart TV: არა
გაფართოება: 1366 x 768
DVB-T2: კი
არ არის გაყიდვაში
ეკრანის ზომა: 49"
3D: არა
გაფართოება: 1920 x 1080
DVB-T2: კი
არ არის გაყიდვაში
ეკრანის ზომა: 40"
3D: არა
Smart TV: კი
გაფართოება: 3840 × 2160
HDR: კი
DVB-T2: კი
არ არის გაყიდვაში
ეკრანის ზომა: 49"
3D: არა
Smart TV: კი
გაფართოება: 3840 × 2160
HDR: კი
DVB-T2: კი
არ არის გაყიდვაში
ეკრანის ზომა: 43"
3D: არა
Smart TV: კი
გაფართოება: 1920 x 1080
DVB-T2: კი
არ არის გაყიდვაში
ეკრანის ზომა: 55"
3D: არა
Smart TV: კი
გაფართოება: 1920 x 1080
DVB-T2: კი
არ არის გაყიდვაში
ეკრანის ზომა: 49"
3D: არა
Smart TV: არა
გაფართოება: 1920 x 1080
DVB-T2: კი
არ არის გაყიდვაში
ეკრანის ზომა: 40"
3D: არა
Smart TV: არა
გაფართოება: 1920 x 1080
DVB-T2: კი
არ არის გაყიდვაში
ეკრანის ზომა: 22"
3D: არა
Smart TV: არა
გაფართოება: 1366 x 768
DVB-T2: კი
არ არის გაყიდვაში
ეკრანის ზომა: 43"
3D: არა
Smart TV: კი
გაფართოება: 3840 × 2160
DVB-T2: კი