65 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: უნივერსალური
კვების ტიპი: ელემენტზე
თვითლესვადი პირები: კი
საპარსი თავაკის სველი წმენდა: კი
246 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: უნივერსალური
კვების ტიპი: აკუმულატორზე
თვითლესვადი პირები: კი
საპარსი თავაკის სველი წმენდა: კი
ვაკუუმი: კი
299 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: პროფესიონალური
კვების ტიპი: სადენზე / აკუმულატორზე
სწრაფი დამუხტვა: კი
საპარსი თავაკის სველი წმენდა: არა
298 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: უნივერსალური
კვების ტიპი: აკუმულატორზე
სწრაფი დამუხტვა: კი
თვითლესვადი პირები: კი
საპარსი თავაკის სველი წმენდა: კი
179 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: უნივერსალური
კვების ტიპი: აკუმულატორზე
საპარსი თავაკის სველი წმენდა: კი
209 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: უნივერსალური
კვების ტიპი: სადენზე / აკუმულატორზე
საპარსი თავაკის სველი წმენდა: არა
179 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: პროფესიონალური
კვების ტიპი: სადენზე / აკუმულატორზე
საპარსი თავაკის სველი წმენდა: არა
277 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: სტანდარტული
კვების ტიპი: სადენზე / აკუმულატორზე
თვითლესვადი პირები: კი
საპარსი თავაკის სველი წმენდა: კი
ვაკუუმი: კი
123 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: სტანდარტული
კვების ტიპი: სადენზე / აკუმულატორზე
თვითლესვადი პირები: კი
საპარსი თავაკის სველი წმენდა: კი
99 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: სტანდარტული
კვების ტიპი: სადენზე
თვითლესვადი პირები: კი
საპარსი თავაკის სველი წმენდა: კი
58 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: სტანდარტული
კვების ტიპი: სადენზე
36 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: სტანდარტული
კვების ტიპი: სადენზე
107 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: სტანდარტული
კვების ტიპი: სადენზე / აკუმულატორზე
საპარსი თავაკის სველი წმენდა: კი
58 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: სტანდარტული
კვების ტიპი: სადენზე
75 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: სტანდარტული
კვების ტიპი: აკუმულატორზე
270 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: სტანდარტული
კვების ტიპი: სადენზე / აკუმულატორზე
საპარსი თავაკის სველი წმენდა: კი
173 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: სტანდარტული
კვების ტიპი: სადენზე / აკუმულატორზე
303 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: სტანდარტული
კვების ტიპი: სადენზე / აკუმულატორზე
50 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: სტანდარტული
კვების ტიპი: აკუმულატორზე
105 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: სტანდარტული
კვების ტიპი: აკუმულატორზე
95 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: სტანდარტული
კვების ტიპი: აკუმულატორზე
139 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: სტანდარტული
კვების ტიპი: სადენზე / აკუმულატორზე
თვითლესვადი პირები: კი
საპარსი თავაკის სველი წმენდა: კი
189 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: სტანდარტული
კვების ტიპი: სადენზე / აკუმულატორზე
თვითლესვადი პირები: კი
საპარსი თავაკის სველი წმენდა: კი
385 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: სტანდარტული
კვების ტიპი: სადენზე / აკუმულატორზე
თვითლესვადი პირები: კი