65 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: უნივერსალური
კვების ტიპი: ელემენტზე
თვითლესვადი პირები: კი
საპარსი თავაკის სველი წმენდა: კი
246 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: უნივერსალური
კვების ტიპი: აკუმულატორზე
თვითლესვადი პირები: კი
საპარსი თავაკის სველი წმენდა: კი
ვაკუუმი: კი
299 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: პროფესიონალური
კვების ტიპი: სადენზე / აკუმულატორზე
სწრაფი დამუხტვა: კი
საპარსი თავაკის სველი წმენდა: არა
298 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: უნივერსალური
კვების ტიპი: აკუმულატორზე
სწრაფი დამუხტვა: კი
თვითლესვადი პირები: კი
საპარსი თავაკის სველი წმენდა: კი
179 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: უნივერსალური
კვების ტიპი: აკუმულატორზე
საპარსი თავაკის სველი წმენდა: კი
209 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: უნივერსალური
კვების ტიპი: სადენზე / აკუმულატორზე
საპარსი თავაკის სველი წმენდა: არა
179 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: პროფესიონალური
კვების ტიპი: სადენზე / აკუმულატორზე
საპარსი თავაკის სველი წმენდა: არა
277 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: სტანდარტული
კვების ტიპი: სადენზე / აკუმულატორზე
თვითლესვადი პირები: კი
საპარსი თავაკის სველი წმენდა: კი
ვაკუუმი: კი
123 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: სტანდარტული
კვების ტიპი: სადენზე / აკუმულატორზე
თვითლესვადი პირები: კი
საპარსი თავაკის სველი წმენდა: კი
53 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: სტანდარტული
კვების ტიპი: სადენზე
36 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: სტანდარტული
კვების ტიპი: სადენზე
48 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: სტანდარტული
კვების ტიპი: სადენზე / აკუმულატორზე
99 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: სტანდარტული
კვების ტიპი: სადენზე / აკუმულატორზე
საპარსი თავაკის სველი წმენდა: კი
108 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: სტანდარტული
კვების ტიპი: სადენზე / აკუმულატორზე
69 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: სტანდარტული
კვების ტიპი: აკუმულატორზე
165 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: სტანდარტული
კვების ტიპი: სადენზე / აკუმულატორზე
72 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: სტანდარტული
კვების ტიპი: აკუმულატორზე
83 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: სტანდარტული
კვების ტიპი: სადენზე / აკუმულატორზე
75 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: სტანდარტული
კვების ტიპი: აკუმულატორზე
55 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: სტანდარტული
კვების ტიპი: სადენზე
59 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: სტანდარტული
კვების ტიპი: აკუმულატორზე
353 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: სტანდარტული
კვების ტიპი: სადენზე / აკუმულატორზე
თვითლესვადი პირები: კი
159 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: სტანდარტული
კვების ტიპი: სადენზე / აკუმულატორზე
თვითლესვადი პირები: კი
საპარსი თავაკის სველი წმენდა: კი
200 GEL
თმის საკრეჭის ტიპი: სტანდარტული
კვების ტიპი: სადენზე / აკუმულატორზე
თვითლესვადი პირები: კი
საპარსი თავაკის სველი წმენდა: კი