არ არის გაყიდვაში
შეკვეთით ჩამოტანა
შეკვეთით ჩამოტანა
აქ დაიწერება აღწერა.
599 55 18 20

მოდელი: ტელევიზორი PANASONIC TX-49DXR600

კოდი: 114625
აღწერა
კომპლექტით ყიდვა (0)
გამოხმაურება (0)
მიწოდება/გარანტია
ფოტო/ვიდეო
აქსესუარები
ტელევიზორი
ეკრანის ზომა
ეკრანის ზომა
ეკრანის ზომა არის ტელევიზორის ყიდვის დროს უმნიშვნელოვანესი პარამეტრი, რადგან სწორედ მას აქცევენ ყველაზე მეტ ყურადღებას მომხმარებლები. ამ პარამეტრში იგულისხმება ეკრანის დიაგონალის ზომა ინჩებში (1” = 2,54სმ). დიაგონალის ზომა უნდა შეირჩეს იმ ოთახის სიდიდიდან გამომდინარე, სადაც უნდა დაიდგას ტელევიზორი. დიდ ეკრანიანი ტელევიზორის ყურება ახლო მანძილიდან რეკომენდირებული არ არის, ამიტომ თუ ოთახის სიდიდე არ გაძლევთ შესაძლებლობას შორი მანძილიდან უყუროთ ტელევიზორს სასურველია შეირჩეს მცირე ზომიანი ეკრანის მქონე ტელევიზორი. ტელევიზორის ფასი და დიაგონალის სიგრძე ურთიერთდაკავშირებული პარამეტრებია. რაც მეტია დიაგონალის ზომა, მით მეტია ტელევიზორის ღირებულებაც.
55"
ეკრანის ტიპი
ეკრანის ტიპი
დღესდღეობით ბაზარზე წარმოდგენილია ტელევიზორის ეკრანის შემდეგი ძირითადი ტიპები: TN (Twisted Nematic) მატრიცა - ეს არის მატრიცების ყველაზე სტანდარტული ნაირსახეობა. და ძირითადად გვხვდება კომპიუტერის მონიტორებსა და პატარა დიაგონალის მქონე ტელევიზორებში, სადაც გამოსახულების ხარისხი არ არის გადამწყვეტი. ისინი გამოირჩევიან მაღალი კონტრასტულობით, კარგი დაყოვნების დროით და დაბალი ფასით, თუმცა მათ ნაკლს წარმოადგენს შეზღუდული ხედვის კუთხე. ერთ-ერთ საუკეთესო მატრიცის ტიპად ითვლება IPS (In-Plane Switching)- მას გააჩნია ყველაზე საუკეთესო კონტრასტულობა, ფერთა ფართო გამა და კარგი ხედვის კუთხე. VA მატრიცა (Vertical Alignment) შეიქმნა, როგორც TN და IPS მატრიცების ალტერნატივა და თავის თავში აერთიანებს მათ დადებით მხარეებს, გააჩნია ღრმა შავი ფერი და კარგი ხედვის კუთხე, მაგრამ დაყოვნების დროით შედარებით ჩამორჩება TN-ს. MVA, SVA და PVA მატრიცები წარმოიქმნა VA ტექნოლოგიიდან, შესაბამისად დაახლოვებით იგივე მახასიათებლებით ხასიათდებიან. შედარებით ახალი ტექნოლოგიაა ორგანული შუქდიოდები ანუ OLED. მას გააჩნია მთელი რიგი უპირატესობები: ის ყველაზე თხელი პანელია (საშუალოდ 5-8 მმ-იანი), ხოლო გამოსახულების ხარისხი კი საუკეთესოა, რადგან ეკრანის განათება ხდება თვითნათებადი დიოდების საშუალებით, რაც შესაბამისად აღარ საჭიროებს LED ნათურების გამოყენებას. აგრეთვე ასეთი ტიპის ეკრანის მქონე ტელევიზორებს გააჩნიათ ყველაზე მაღალი კონტრასტულობა, შედარებით ფართო ხედვის კუთხე, და ფერების დიდი რაოდენობა, საუკეთესო შავი ფერი, რაც საგრძნობლად მოქმედებს გამოსახულების ხარისხზე. მათ ნაკლს დღეისათვის წარმოადგენს მაღალი ფასი და დიაგონალების შედარებით მცირე არჩევანი.
VA
LED ნათება
LED ნათება
მნიშვნელოვანი პარამეტრი თხევადკრისტალურ ტელევიზორებში ეს არის ეკრანის განათების ტიპი. არსებობს შემდეგი ტიპის ეკრანის განათება: Edge-ELD - ყველაზე გავრცელებულია, LED ნათურები დამონტაჟებულია ეკრანის კუთხეებში და გვერდების გასწვრივ, თუმცა მისი ნაკლია ის, რომ ეკრანის განათება არათანაბარია. Direct-LED ტექნოლოგიის მქონე ტელევიზორების განათება უფრო მაღალი ხარისხისაა, რადგან ის თანაბრად ნაწილდება ეკრანის მთელ ფართობზე და იძლევა უფრო მაღალი ხარისხის გამოსახულებას.
Edge-LED
3D
3D
3D მხარდაჭერა სამგანზომილებიანი, მოცულობითი გამოსახულების ყურების შესაძლებლობას იძლევა. ეს ფუნქცია განსაკუთრებით მოსახერხებელია ფილმების ყურების დროს. ასეთი გამოსახულების აღსაქმელად გამოიყენებენ სპეციალურ სათვალეებს, რათა თვალმა შეძლოს სტერეო გამოსახულების აღქმა. არსებობს 3D ტექნოლოგიის აქტიური და პასიური სისტემა. აქტიური სისტემის შემთვევაში სხვადასხვა თვალს სხვადასხვა გამოსახულება ნიეწოდება სპეციალური აქტიური 3D სათვალის მეშვეობით ხოლო პასიური სისტემის შემთხვევაში გამოსახულების პოლარიზაცია ხდება ტელევიზორის ეკრანზე.
Smart TV
Smart TV
Smart TV ანუ ”ჭკვიანი ტელევიზორი”. ამ ფუნქციამ ფართო გავრცელება ჰპოვა, რადგან ტელევიზორის ინტერნეტთან დაკავშირების შესაძლებლობას იძლევა, რაც მნიშვნელოვნად აფართოვებს მის შესაძლებლობებს. მისი მეშვეობით შესაძლებელია მოვინახულოთ ჩვენთვის სასურველი ინტერნეტ პორტალები, შევიდეთ სოციალურ ქსელში, skype-ში, ვისარგებლოთ Youtube-ით, ვუყუროთ ფილმს, მოვუსმინოთ მუსიკას, ვითამაშოთ სხვადასხვა თამაშები და სხვა მრავალი. გარდა ამისა ამ ფუნქციის მქონე ტელევიზორებს როგორც წესი აქვთ USB და ვებ-კამერა. მაგრამ გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ სხვადასხვა მწარმოებლების Smart TV - ის ფუნქციონალი ერთმანეთისგან საგრძნობლად განსხვავებულია.სხვაობა შეიძლება იყოს მუშაობის სიჩქარეში, სტრუქტურაში, შესაძლებლობაში და საერთო ფუნქციონალში. მარტივად რომ ვთქვათ, თითოეული მწარმოებელი, თავისებურად აკომპლექტებს Smart TV-ის პაკეტს. ამასთან, ამ პაკეტების განახლება რეგულარულად ხდება.
ოპერაციული სისტემა
ოპერაციული სისტემა
ოპერაციული სისტემის მქონე ტელევიზორები თავისი შესაძლებლობებით მნიშვნელოვნად აღემატებიან Smart ტელევიზორების. ოპერაციული სისტემა ტელევიზორს თითქმის კომპიუტერთან ათანაბრებს. მისი მეშვეობით ხდება ტელევიზორის მართვა და მისი ფუნქციების რეალიზება. დღეისათვის ტელევიზორები გამოდის შემდეგი ოპერაციული სისტემებით: Android-ის ოპერაციული სისტემა კომპანია Google-ს პროდუქტია. Android-ის ოპერაციული სისტემის მქონე ტელევიზორებზე შესაძლებელია სხვადასხვა ანდროიდ აპლიკაციის დაინსტალირება და Android-ის სისტემის სხვა ფუნქციონალით სარგებლობა. Tizen - Samsung-ის მიერ შექმნილი ოპერაციული სისტემა, რომელიც მათ ტელევიზორებში გამოიყენება და FireFox-აღნიშნულ ოპერაციულ სისტემას ძირითადად Panasonic-ის ბოლო თაობის ტელევიზორებში შეხვდებით. არსებობენ კიდევ სხვა ოპერაციული სისტემები ტელევიზორებისათვის თუმცა მათი რიცხვი და შესაძლებლობები საკმაოდ მცირეა.
Firefox Smart TV
ენერგომოხმარება
ენერგომოხმარება
ტელევიზორის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის რაოდენობა.
170 W
გამოსახულება
გაფართოება
გაფართოება
ეკრანის გაფართოება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პარამეტრია ტელევიზორის შერჩევის დროს. სწორედ ეკრანის გაფართოებაზე არის დამოკიდებული პიკსელების რაოდენობა, რომლებიც, თავის მხრივ, პასუხისმგებელია გამოსახულების ხარისხზე და უზრუნველყოფს ჩვენების დონეს. რაც უფრო მაღალია ეკრანის გაფართოება, მით უფრო პატარაა პიქსელები, რომლისგანაც შედგება გამოსახულება, რაც შესაბამისად უფრო მკვეთრს და ბუნებრივს ხდის მას. ეკრანის გაფართოება განსაკუთრებით აქტუალურია დიდი დიაგონალის მქონე ტელევიზორებისთვის. არსებობს Ultra HD, Full HD, HD (High Definition) გაფართოების მქონე ეკრანები. HD ტიპის ფორმატი შედარებით მოძველებულია, რადგან გააჩნია პიქსელების ყველაზე ნაკლები რაოდენობა (1280x720 და 1366x768), თუმცა თუ თქვენ გესაჭიროებათ პატარა დიაგონალის მქონე ტელევიზორი პიქსელების ეს რაოდენობა სრულიად საკმარისია კარგი ხარისხის გამოსახულების მისაღებად. Full HD ფორმატი (1920×1080 პიკსელით) დღესდღეობით ითვლება სტანდარტულ გაფართოებად და გამოიყენება ტელევიზორების უმეტესობაში. პიქსელთა ეს რაოდენობა იძლევა ჩვენების შესანიშნავ ხარისხს. მაღალი კლასის მქონე ტელევიზორებს გააჩნათ Ultra HD (4K) ფორმატის მქონე გაფართოების ვიდეოსიგნალი 3840×2160 პიქსელით, რომელიც 4-ჯერ მეტია Full HD ფორმატის გაფართოებაზე რაც საგრძნობლად აუმჯობესებს გამოსახულების ხარისხს. ამ ტიპის ფორმატი საშუალებას გვაძლევს საკმაოდ ახლო მანძილიდან ვუყუროთ ტელევიზორს და გავარჩიოთ ყველაზე მცირე დეტალიც კი. ამასთან ამ გაფართოების მქონე ტელევიზორები სრულებით უსაფრთხოა თვალებისთვის.
4K UHD 3840 × 2160
ფორმატი
ფორმატი
თანამედროვე LCD ტელევიზორების ეკრანების შეფარდება შეიძლება განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან სიგრძითა და სიმაღლით, ანუ ფორმატით. ადრე ასეთ სტანდარტად მიღებული იყოფორმატი 4:3, თუმცა დღესდღეობით ასეთი ფორმატები აღარარსებობს და ისინი ჩაანაცვლა ფორმატმა 16:9. სწორედ ამ ფორმატით მიმდინარეობს დღესდღეობით სატელევიზიო მაუწყებლობაც. ასევე არსებობს კიდევ უფრო დიდი ფორმატი 21:9. ამ ფორმატს განსაკუთრებით დააფასებენ კინომანები და გეიმერები,რადგან მისი საშუალებით,ფილმების ყურება და სხვადასხვა თამაშებით გართობა შესაძლებელია გამაღიზიანებელი შავი არეების გარეშე, რაც იძლევა შესაძლებლობას დავტკბეთ უმაღლესი ხარისხის გამოსახულებით სრულ ეკრანზე.
16:9
HDR
HDR
"გაფართოებული დინამიური დიაპაზონი" (High Dynamic Range ) თანამედროვე ტექნოლოგია, რომლის ფუნქციაა ტელევიზორის ეკრანზე გადმოგვცეს მაქსიმალურად რეალისტური გამოსახულება. HDR ტექნოლოგია მიმართულია ტელევიზორის ფერების, სიკაშკაშის და კონტრასტის გაუმჯობესებაზე. გამომდინარე იქიდან, რომ აღნიშნული ტექნოლოგია ტელევიზორების ბაზარზე აქტიურად მხოლოდ 2016 წლიდან გამოჩნდა მისი მხარდაჭერა საკმაოდ მცირე რაოდენობის ტელევიზორებს აქვთ. ძირითადად ეს არის მაღალფასიანი და მაღალი კლასის სეგმენტის ულტრათანამედროვე ტელევიზორის მოდელები. იმისათვის, რომ სრულად დავინახოთ HDR-ის შესაძლებლობები საჭიროა ისეთი კონტენტის გაშვება ტელევიზორზე, რომელსაც აღნიშნული ტექნოლოგიის მხარდაჭერა გააჩნია, ასეთების რაოდენობა კი ჯერ მცირეა თუმცა სამომავლოდ მათი არეალის მნიშვნელოვნად გაფართოება ადვილად სავარაუდოა.
ხმა
დინამიკების რაოდენობა/სიმძლავრე
დინამიკების რაოდენობა/სიმძლავრე
ტელევიზორის კორპუსში მოთავსებული დინამიკების რაოდენობა და სიმძლავრე.
2 x 10 W
ციფრული აუდიო სტანდარტები
ციფრული აუდიო სტანდარტები
მრავალ არხიანი ციფრული ხმის აუდიო სტანდარტები (Dolby, SRS, DTS), რომელიც საშუალებას გაძლევთ ტელევიზორში ფილმის (მუსიკალური კლიპის) ყურებისას გაიგონოთ რეალობასთან მაქსიმალურად მიახლოებული ჟღერადობა.
Dolby Digital
მახასიათებლები და ფუნქციები
პროცესორი
პროცესორი
მიკრო პროცესორი, რომელიც პასუხისმგებელია გამოსახულების ხარისხზე და ტელევიზორის სხვა შესაძლებლობების (ინტერნეტთან კავშირი, USB აღწარმოება, სხვადასხვა აპლიკაციების გაშვება და ა.შ.) რეალიზაციაზე. რაც უფრო მაღალი წარმადობისაა პროცესორი მით უფრო სწრაფად და ხარისხიანად ფუნქციონირებს ტელევიზორი.
Quad-Core Pro
ვებ ბრაუზერი
ვებ ბრაუზერი
ტელევიზორის პროგრამულ უზრუნველყოფაში ჩაწერილი ბრაუზერი, რომლის მეშვეობითაც შეგვიძლია ინტერნეტში ვებ გვერდების დათვალიერება.
USB HID
USB HID
თანამედროვე ტელევიზორებზე შესაძლებელია კომპიუტერული მანიპულატორების (კლავიატურა / მაუსი) შეერთების შესაძლებლობა, რაც აადვილებს ტელევიზორის ფუნქციონალის გამოყენებას.
უსადენო კავშირი
უსადენო კავშირი
სხვადასხვა უსადენო კავშირის პროტოკოლების მხარდაჭერა, რომელთა მეშვეობითაც შესაძლებელია ტელევიზორის ლოკალურ/ინტერნეტ ქსელთან დაკავშირება ან სხვა ჭკვიან მოწყობილობებთან კავშირის დამყარება.
❋ Wi-Fi
❋ DLNA
❋ Swipe & Share
დამატებითი მახასიათებლები
HDMI-CEC
HDMI-CEC
HDMI-CEC - საშუალებას იძლევა ტელევიზორის დისტანციური პულტით ვმართოთ ყველა ის მოწყობილობა, რომელიც ტელევიზორთან HDMI სადენითაა დაკავშირებული და გააჩნია HDMI-CEC მხარდაჭერა.
TIME SHIFT ფუნქცია
TIME SHIFT ფუნქცია
TIME SHIFT - საშუალებას გვაძლევს დავაპაუზოთ გამოსახულება ტელევიზორის ეკრანზე და შემდეგ ჩვენთვის სასურველ მომენტში გავაგრძელოთ მისი ყურება იგივე მომენტიდან. ამ დროს ტელევიზორი ახდენს სატელევიზიო გადაცემის დამახსოვრებას საკუთარ ან გარე მიერთებულ მეხსიერებაში.
ვიდეოს ჩაწერა
ვიდეოს ჩაწერა
USB მეხსიერების ბარათზე ტელევიზორიდან ჩაწერის ფუნქცია.
TV მიმღები
DVB-T2
DVB-T2
დღესდღეობით ჩვენ რეგიონში ციფრული ტელე მაუწყებლობა ხორციელდება DVB-T2 სტანდარტით. შესაბამისად სასურველია, რომ ტელევიზორი აღჭურვილი იყოს აღნიშნული ციფრული მაუწყებლობის მიმღებით რათა შევძლოთ სატელევიზიო არხების ყურება.
ანალოგური
ანალოგური
სატელევიზიო სიგნალის ანალოგური მიმღების სტანდარტები.
ციფრული
ციფრული
სატელევიზიო სიგნალის ციფრული მიმღების სტანდარტები.
DVB-T / T2 / C
USB აღწარმოება
ვიდეო
ვიდეო
ვიდეო ფაილების ჩამონათვალი, რომლის აღწარმოებაც შეუძლია ტელევიზორს.
AVI, HEVC, MKV, WMV, MP4, M4v, FLV, 3GPP, VRO, VOB, TS, PS
აუდიო
აუდიო
აუდიო ფაილების ჩამონათვალი, რომლის აღწარმოებაც შეუძლია ტელევიზორს.
MP3, AAC, WMA Pro, FLAC, Apple Lossless, WAV
ფოტო
ფოტო
ფოტო ფაილების ჩამონათვალი, რომლის აღწარმოებაც შეუძლია ტელევიზორს.
JPEG
პორტები
ანტენის
ანტენის
საჰაერო (ციფრული ან ანალოგური) სიგნალის დასაჭერი ანტენის პორტი
HDMI
HDMI
უნივერსალური კომპლექსური ინტერფეისი, ციფრული მონაცემების სწრაფი გადაცემისთვის. უზრუნველყოფს არა მარტო ვიდეო გამოსახულების გადაცემას არამედ ხმისაც.
3
კომპოზიტური (A/V)
კომპოზიტური (A/V)
აუდიო/ვიდეო სიგნალის ინტერფეისი (ტულპანები). აღნიშნული პორტი თითქმის ყველა აუდიო-ვიდეო მოწყობილობას გააჩნია.
კომპონენტური (Y / Pb / Pr)
კომპონენტური (Y / Pb / Pr)
უზრუნველყოფს მხოლოდ ვიდეო სიგნალის გატარებას. გამოსახულების ხარისხით მნიშვნელოვნად აღემატება კომპოზიტურ A/V ინტერფეისს.
Mini Jack (3.5 მმ)
Mini Jack (3.5 მმ)
ტელევიზორზე ყურსასმენის შესაერთებელი აუდიო პორტი.
აუდიო შემავალი
აუდიო შემავალი
გარე მოწყოობილობიდან ტელევიზორში აუდიო სიგნალის შესაყვანი პორტები. ეს შეიძლება იყოს, როგორც ციფრული (DVI) 3.5 მმ აუდიო პორტი, ასევე კომპოზიტური სტერეო პორტი.
ოპტიკური
USB
USB
კავშირის უნივერსალური პორტი. საშუალებას გვაძლევს ტელევიზორს დავუკავშიროთ USB მეხსიერების ბარათი, ხოლო ზოგ შემთხვევაში სხვადასხვა USB მოწყობილობებიც.
2
LAN
LAN
კომპიუტერულ ქსელში (ინტერნეტში) ჩასართავი სტანდარტული პორტი RJ-45, რომელიც უზრუნველყობს დღეისათვის საჭირო ინტერნეტ გადაცემის სიჩქარეს.
Common Interface
Common Interface
სპეციალური ინტერფეისი, რომელშიც თავსდება ელექტრონული დეკოდერი. Common Interface საშუალებას გვაძლევს, რომ მივიღოთ ტელეოპერატორების კოდირებული არხები, ამისათვის საჭიროა მხოლოდ შევიძინოთ ჩვენთვის სასურველი ტელეოპერატორის ბარათი დეკოდერი, რომელშიც სხვადასხვა ფასიანი (კოდირებული) არხების პაკეტია, შემდეგ ვაერთებთ ამ ბარათს Common Interface-ში და ვღებულობთ სასურველ სატელევიზიო არხებთან წვდომას. გასათვალისწინებელია ის, რომ ამ დროისთვის ეს ფუნქცია ჩვენ ქვეყანაში გამოუსადეგარია, რადგანაც არ არიან შესაბამისი ტელეოპერატორები, რომლებიც დეკოდერი ბარათებით ახდენდნენ თავიანთ სერვისებთან წვდომას.
CI+
კომპლექტაცია
დინსტანციური პულტი
დინსტანციური პულტი
მოწყობილობის ფუნქციების დისტანციურად სამართავი პულტი.
სადგამი ფეხი
სადგამი ფეხი
ტელევიზორის ჰორიზონტალურ ზედაპირზე დასადგამი ფეხი.
ფიზიკური მონაცმები
ფერი
ნაცრისფერი
VESA სტანდარტი
VESA სტანდარტი
სპეციალური საერთაშორისო სტანდარტი, რომელიც ადგენს ტელევიზორის კედელზე დამონტაჟების სპეციფიკაციებს და დამაგრების ზომებს.
400 x 400 მმ
ზომა სადგამით: სიგრძე / სიგანე / სიმაღლე
ზომა სადგამით: სიგრძე / სიგანე / სიმაღლე
მოწყობილობის ფიზიკური მახასიათებლები სადგამი ფეხით.
111 / 36.4 / 70 სმ
ზომა სადგამის გარეშე: სიგრძე / სიგანე / სიმაღლე
ზომა სადგამის გარეშე: სიგრძე / სიგანე / სიმაღლე
მოწყობილობის ფიზიკური მახასიათებლები სადგამი ფეხის გარეშე.
111 / 6.6 / 64.4 სმ
წონა:
წონა:
მოწყობილობის წონა.
18 კგ
გარანტია
გარანტია
გარანტია
დროის პერიოდი რომლის განმავლობაშიც ვრცელდება გარანტია პროდუქტზე. გარანტია გულისხმობს დაზიანებული ნივთის უფასოდ შეცვლას ან შეკეთებას, შესაბამისი დასკვნის საფუძველზე.
1 წელი
მსგავსი პროდუქცია
16291579 GEL
ეკრანის ზომა: 50"
3D: არა
Smart TV: კი
გაფართოება: 4K UHD 3840 × 2160
HDR: კი
DVB-T2: კი
სუპერ ფასი
639 GEL
ეკრანის ზომა: 32"
3D: არა
Smart TV: კი
გაფართოება: HD 1024 x 768
HDR: კი
DVB-T2: კი
779 GEL
ეკრანის ზომა: 32"
3D: არა
Smart TV: კი
გაფართოება: Full HD 1920 x 1080
HDR: კი
DVB-T2: კი