69 GEL
ტაფის დიამეტრი: 24 სმ
ტაფის მოცულობა: 2.7 ლ
ინდუქციურ ქურებთან თავსებადობა: კი
თავსახური: არა
კორპუსის მასალა: უჟანგავი ფოლადი
კედლების სიმაღლე: 6 სმ
69 GEL
ტაფის დიამეტრი: 16 სმ
ტაფის მოცულობა: 1.8 ლ
თავსახური: არა
კორპუსის მასალა: ვოლკანიტი
კედლების სიმაღლე: 5.6 სმ
109 GEL
ტაფის დიამეტრი: 28 სმ
ტაფის მოცულობა: 2.7 ლ
ინდუქციურ ქურებთან თავსებადობა: კი
თავსახური: არა
კორპუსის მასალა: უჟანგავი ფოლადი
75 GEL
ტაფის დიამეტრი: 28 სმ
ტაფის მოცულობა: 3 ლ
თავსახური: არა
კორპუსის მასალა: ვოლკანიტი
85 GEL
ტაფის დიამეტრი: 35 სმ
ტაფის მოცულობა: 2.5 ლ
თავსახური: არა
კორპუსის მასალა: ვოლკანიტი
105 GEL
ტაფის დიამეტრი: 28 სმ
ტაფის მოცულობა: 2.5 ლ
თავსახური: არა
კორპუსის მასალა: ვოლკანიტი
კედლების სიმაღლე: 2.5 ლ
79 GEL
ტაფის დიამეტრი: 28 სმ
ტაფის მოცულობა: 3 ლ
თავსახური: არა
კორპუსის მასალა: ვოლკანიტი
კედლების სიმაღლე: 28 სმ
85 GEL
ტაფის დიამეტრი: 28 სმ
ტაფის მოცულობა: 2.7 ლ
ინდუქციურ ქურებთან თავსებადობა: კი
თავსახური: არა
კორპუსის მასალა: უჟანგავი ფოლადი
კედლების სიმაღლე: 5.5 სმ
65 GEL
ტაფის დიამეტრი: 24 სმ
ტაფის მოცულობა: 1.5 ლ
თავსახური: არა
კორპუსის მასალა: ვოლკანიტი
კედლების სიმაღლე: 4.7 სმ
55 GEL
ტაფის დიამეტრი: 20 სმ
ტაფის მოცულობა: 1 ლ
ინდუქციურ ქურებთან თავსებადობა: კი
თავსახური: არა
კორპუსის მასალა: უჟანგავი ფოლადი
კედლების სიმაღლე: 4.5 სმ
139 GEL
ტაფის დიამეტრი: 34 სმ
კორპუსის მასალა: გრანიტი
კედლების სიმაღლე: 8 სმ
45 GEL
ტაფის დიამეტრი: 26 სმ
თავსახური: არა
კორპუსის მასალა: ვოლკანიტი
49 GEL
ტაფის დიამეტრი: 26 სმ
თავსახური: არა
კორპუსის მასალა: ვოლკანიტი
69 GEL
ტაფის დიამეტრი: 28 სმ
ტაფის მოცულობა: 2.5 ლ
თავსახური: არა
კორპუსის მასალა: ვოლკანიტი
კედლების სიმაღლე: 6.5 სმ
105 GEL
ტაფის დიამეტრი: 24 სმ
ტაფის მოცულობა: 2 ლ
თავსახური: კი
კორპუსის მასალა: გრანიტი
კედლების სიმაღლე: 4.7 სმ
109 GEL
ტაფის დიამეტრი: 26 სმ
ტაფის მოცულობა: 2.5 ლ
თავსახური: კი
კორპუსის მასალა: გრანიტი
კედლების სიმაღლე: 5 სმ
119 GEL
ტაფის დიამეტრი: 28 სმ
ტაფის მოცულობა: 3 ლ
თავსახური: კი
კორპუსის მასალა: გრანიტი
კედლების სიმაღლე: 5.5 სმ
69 GEL
ტაფის დიამეტრი: 28 სმ
ინდუქციურ ქურებთან თავსებადობა: კი
კორპუსის მასალა: ლითონი
139 GEL
ტაფის დიამეტრი: 28 სმ
ტაფის მოცულობა: 3 ლ
კორპუსის მასალა: ვოლკანიტი
კედლების სიმაღლე: 3 სმ / 5 სმ
85 GEL
ტაფის დიამეტრი: 28 სმ
ტაფის მოცულობა: 3 ლ
ინდუქციურ ქურებთან თავსებადობა: კი
თავსახური: არა
კორპუსის მასალა: უჟანგავი ფოლადი
75 GEL
ტაფის დიამეტრი: 24 სმ
ტაფის მოცულობა: 2 ლ
ინდუქციურ ქურებთან თავსებადობა: კი
თავსახური: კი
კორპუსის მასალა: ვოლკანიტი
კედლების სიმაღლე: 4.7 სმ
65 GEL
ტაფის დიამეტრი: 26 სმ
ტაფის მოცულობა: 2.5 ლ
ინდუქციურ ქურებთან თავსებადობა: კი
თავსახური: არა
კორპუსის მასალა: ვოლკანიტი
კედლების სიმაღლე: 5 სმ
45 GEL
ტაფის დიამეტრი: 20 სმ
ტაფის მოცულობა: 1 ლ
თავსახური: არა
კორპუსის მასალა: ვოლკანიტი
კედლების სიმაღლე: 4 სმ