მოდელი: საკერავი მანქანა BROTHER KYOTO

კოდი: 134649
აღწერა
კომპლექტით ყიდვა (0)
გამოხმაურება (0)
მიწოდება/გარანტია
ფოტო/ვიდეო
აქსესუარები
საკერავი მანქანა
საკერავი მანქანის ტიპი
საკერავი მანქანის ტიპი
დღესდღეობით არსებობს საკერავი მანქანის შემდეგი ტიპები: ელექტრომექანიკური - ეს არის საკერავი მანქანის ყველაზე მარტივი ტიპი, რომლის მუშაობა რეგულირდება მექანიკური გზით. ასეთი მანქანების უპირატესობებია მათი სანდოობა და დაბალი ფასი. თუმცა ამ ტიპის საკერავი მანქანები შედარებით მოძველებულად ითვლება, რადგან ისინი ჩამორჩებიან კომპიუტერიზირებულ მანქანებს ტექნოლოგიურ შესაძლებლობებში, კერვის სისწრაფესა და ფუნქციებში. ამ ტიპის მანქანები გამოსადეგია დამწყები მკერავებისთვის, რომლებსაც არ ესაჭიროებათ ფართო ფუნქციონალი. კომპიუტერიზირებული - ამ ტიპის საკერავ მანქანებში ჩამონტაჟებულია მიკროპროცესორი, რომელიც ხელმძღვანელობს უშუალოდ კერვის პროცესს, რაც გაცილებით აადვილებს მას. სწორედ მეხსიერებაზე და ფუნქციებზეა დამოკიდებული თუ რა შესაძლებლობები გააჩნია კონკრეტულ მოდელს. ამ ტიპის საკერავი მანქანების ფუნქციონალი საკმაოდ მრავალფეროვანია, თუმცა მანქანების ეს ტიპი მექანიკურთან შედარებით უფრო ძვირადღირებულია. აღსანიშნავია ის ფაქტორიც, რომ ასეთი ტიპის მანქანები თავად ირჩევენ საჭირო ნაკერის ტიპს, რაც მაქსიმალურად იცავს ნაჭერს დაზიანებისგან, ამიტომაც საკერავი მანქანების ეს ტიპი ყველაზე უნივერსალურია. საკერავ-საქარგავი ტიპი - ეს ტიპი ჰგავს კომპიუტერიზირებულს, თუმცა განსხვავდება იმით, რომ დამატებული აქვს ქარგვის და სხვა დამატებითი ფუნქციები. გარდა სტანდარტული ოპერაციებისა ამ ტიპის მანქანით შესაძლებელია შესრულდეს ნებისმიერი ზომის ნაქარგი. ამ ტიპის მანქანით კერვა მაქსიმალურად მარტივი და კომფორტულია. ოვერლოკები - ეს არის საკერავი მანქანების განსაკუთრებული ტიპი, რომელიც გამოიყენება ძირითადად ნაჭრის კიდეების შემოსაკერად, რაც ხელს უშლის დასამუშავებელი ნაჭრის დეფორმაციას და რღვევას. ამ ტიპის მანქანებს შეუძლიათ დაამუშავონ ისეთი თხელი ნაჭრებიც კი როგორებიცაა შიფონი და აბრეშუმი. თუმცა ისინი არ არის განკუთვნილი კერვისთვის და მხოლოდ საკერავი მანქანის დანამატს წარმოადგენენ. საქარგი- ეს ტიპი განკუთვნილია უშუალოდ გამოსაქარგად და არ გამოიყენება სხვა სახის ოპერაციებისთვის. მათ აქვთ განსხვავებული კონსტრუქცია, ფორმირებულია სპეციალური გამოსაქარგი დამჭერი ფეხებით, რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელია ნაჭერზე სხვადასხვა საქარგი სქემების დატანა. კოვერლოკი - ამ ტიპის განმასხვავებელი ნიშანია ის, რომ ის ასრულებს როგორც ოვერლოკის, ასევე ბრტყელნაკერიანი მანქანის ფუნქციებს ერთად. მისი უპირატესობაა ის, რომ ის აერთიანებს ამ ორი მანქანის ფუნქციებს და ნაკლებ ადგილს იკავებს, აგრეთვე ამ ტიპის საკერავ მანქანას შეუძლია მრავალი სახის ნაკერის შესრულება. თუმცა ნაკლია ის, რომ საჭიროა მისი გადართვა ერთი სახის ნაკერიდან მეორეზე, როდესაც ამის საჭიროება არსებობს, რაც არცთუ ისე მოსახერხებელია.
ელექტრომექანიკური
მაქოს ტიპი
მაქოს ტიპი
მაქო ეს არის სპეციალური მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს მარყუჟის დაჭერას და მის შემოხვევას კოჭზე. არსებობს მაქოს რამოდენიმე სახეობა: რყევადი - ამ ტიპის მაქო გავრცელებულია დაბალი ფასის მქონე მოდელებში. მისი მოხმარებისას წარმოიშვება ვიბრაცია, რომელიც შესამჩნევად ზღუდავს კერვის სისწრაფეს და ნაკერის სიგანეს, რაც თავისთავად აუარესებს თავად ნაკერის ხარისხს. ვერტიკალური - ამ ტიპის მაქოს მუშაობა შედარებით უხმაუროა, ვიბრაციაც შესამჩნევად შემცირებულია და ის არ გამოტოვებს ნაკერს. აგრეთვე აღსანიშნავია ძაფის დაჭიმულობის რეგულირების მოსახერხებელი ფუნქცია. ამ ტიპის მაქოებისთვის მაქსიმალურად შემცირებულია ძაფის აბურდვის რისკი. ჰორიზონტალური - ეს არის ყველაზე მარტივი და მოსახერხებელი მაქოს ტიპი. ამ ტიპის მაქოებს გააჩნიათ ვერტიკალურის ყველა ფუნქცია. ის უზრუნველყოფს ძაფის კოჭზე დახვევის გამარტივებულ პროცესს. მაქოს ეს ტიპი ითვლება ყველაზე უფრო საიმედოდ და ხარისხიანად. მისი მეშვეობით ზუსტად შეძლებთ დარჩენილი ძაფის რაოდონობის შეფასებასა და კონტროლს. სწორედ ამ ტიპის მაქოს აქვს ვიბრაციის მინიმალური მაჩვენებლები.
ჰორიზონტალური
მახასიათებლები და ფუნქციები
კერვის ოპერაციების რაოდენობა
კერვის ოპერაციების რაოდენობა
ეს პარამეტრი გულისხმობს ოპერაციების რაოდენობას, რომლის შესრულებაც შეუძლია საკერავი მანქანის კონკრეტულ მოდელს. ძვირადღირებულ მოდელებში იგი რამოდენიმე ასეულსაც კი აღწევს.
27
სიმძლავრე
სიმძლავრე
ეს პარამეტრი ახასიათებს თუ რამდენად მძლავრია მანქანა, როგორც წესი ის მერყეობს 40-80 ვტ-ის ფარგლებში. რაც მეტია ეს პარამეტრი, მით მეტია მანქანის სიმძლავრე.
51 W
ნაკერის სიგრძის რეგულირება
ნაკერის სიგრძის რეგულირება
ამ ფუნქციის საშუალებით ხდება ნაკერის სიგრძის რეგულირება.
ნაკერის სიგანის რეგულირება
ნაკერის სიგანის რეგულირება
ამ ფუნქციის საშუალებით ხდება ნაკერის სიგანის რეგულირება.
ნაკერის მაქსიმალური სიგრძე
ნაკერის მაქსიმალური სიგრძე
ეს პარამეტრი ასახავს ნაკერებს შორის დაშორებას. იგი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დეკორატიული, ზიგზაგისებრი და შემკეცი ნაკერების გაკეთების დროს.
4 მმ
ნაკერის მაქსიმალური სიგანე
ნაკერის მაქსიმალური სიგანე
ეს არის მანძილი საკერავი მანქანის ნემსის მიერ გაკეთებულ ნახვრეტებს შორის. ეს პარამეტრი მნიშვნელოვანია ქარგვის და სქელი ნაჭრის დამუშავების დროს. რაც ნაკლებია ეს მონაცემი, მით უფრო მტკიცეა ნაკერი. როგორც წესი ეს პარამეტრი შეადგენს 5-7 მმ-ს.
5 მმ
ნემსში ძაფის გასაყრელი მექანიზმი
ნემსში ძაფის გასაყრელი მექანიზმი
ეს ფუნქცია გააჩნია ძვირადღირებულ მოდელებს და გულისხმობს ძაფის ნემსში ავტომატურ გაყრას, რაც ძალიან გამოსადეგია ძაფების ხშირი ცვლის დროს. ძაფის გაყრა ხორციელდება სპეციალური ძაფგამყრელით, რომელშიც თავსდება ძაფის ბოლო, ხოლო სპეციალური სახელურით ან ღილაკით კი ხორციელდება მისი მიტანა ნემსთან და შემდეგ კი ერთი მოქმედებით გაყრა ყუნწში. თქვენი ამოცანაა მხოლოდ გამოსწიოთ ძაფი ხელით და დაიწყოთ კერვა.
დამატებითი მახასიათებლები
ფუნქცია თავისუფალი მკლავი
ფუნქცია თავისუფალი მკლავი
ფუნქცია „თავისუფალი მკლავი"-ს მეშვეობით შესაძლებელია ისეთი რთულად მისადგომი ადგილების დამუშავება, როგორებიცაა: სახელოები, შარვლის ტოტების ბოლოები, ჯიბეები და სხვ. ამ ფუნქციის არსებობისას მანქანას კომპლექტში მოყვება მოსახსნელი პანელი, რომელზეც თავსდება დასამუშავებელი ქსოვილი. რაც უფრო ვიწრო და გრძელია მოსახსნელი პანელი, მით მარტივია მისი მოხმარება.
რევერსი
რევერსი
რევერსის ღილაკი საშუალებას იძლევა კერვა განხორციელდეს უკუმიმართულებით.
ელექტრონული ფეხის ბერკეტი
ელექტრონული ფეხის ბერკეტი
ეს არის საკერავი მანქანის ერთ-ერთი მთავარი დეტალი, რადგან სწორედ მისი საშუალებით ხორციელდება როგორც თავად კერვის პროცესი, აგრეთვე კერვის სიჩქარის რეგულირებაც. ანუ რაც უფრო მეტად დააჭერთ მას ფეხს, მით უფრო გაიზრდება საკერავი მანქანის სიჩქარე.
განათება
განათება
ეს არის სპეციალური სანათი, რომელიც ჩამონტაჟებულია საკერავ მანქანაში და საშუალებას მოგცემთ უკეთ დაინახოთ სამუშაო ზედაპირი არასაკმარისი განათების დროს.
აქსესუარების შესანახი განყოფილება
აქსესუარების შესანახი განყოფილება
ზოგიერთ საკერავ მანქანას სხვადასხვა აქსესუარის შესანახად სპეციალური განყოფილება გააჩნია, რაც აადვილებს როგორც მუშაობის პროცესს (კერვის პროცესში ზედმეტი ნივთები შენახულია და არ შეგიშლით ხელს), ასევე თავიდან აგაცილებთ რომელიმე ნივთის დაკარგვას.
სახელური
სახელური
ეს არის ძალიან მოსახერხებელი დანამატი, რომელიც განკუთვნილია მანქანის მარტივი გადაადგილებისათვის.
კომპლექტაცია
ღილის მისაკერებელი ფეხი
ღილის მისაკერებელი ფეხი
სპეციალური ფეხი, რომლის მეშვეობითაც ხდება ღილების დაკერება ქსოვილზე.
ფარული ნაკერის გასაკეთებელი ფეხი
ფარული ნაკერის გასაკეთებელი ფეხი
სპეციალური ფეხი, რომელიც გამოიყენება დაფარული ნაკერის გაკეთებისას. ასეთი ნაკერი გარე მხრიდან შეუმჩნეველია.
ორმაგი ნემსი
ორმაგი ნემსი
ორმაგი ნემსი 2 ფერის ძაფით კერვის შესაძლებლობას იძლევა, რაც დეკორატიული ნაკერების გამოსაყვანადაა განკუთვნილი.
ნემსების ნაკრები
ნემსების ნაკრები
როგორც წესი უმეტეს საკერავ მანქანას კომპლექტში მოყვება ნემსების ნაკრები, სადაც გვხვდება სხვადასხვა სისქის ნემსები, ორმაგი ნემსი, მომრგვალებული ნემსი ტრიკოტაჟისთვის და სხვ.
დამატებითი კოჭა (კოჭები)
დამატებითი კოჭა (კოჭები)
საკერავი მანქანის ძაფის დასახვევი კოჭა.
4 ც
შესანახი ჩანთა
შესანახი ჩანთა
ეს არის სპეციალური ნაჭერი, რომელსაც აცმევენ საკერავ მანქანას მასზე მუშაობის დასრულების შემდეგ. შედარებით ძვირადღირებულ მოდელებში ის ჩანაცვლებულია სპეციალური მყარი ჩანთით, რომელიც უკეთ იცავს მანქანას მექანიკური დაზიანებისგან.
სახრახნისი
სახრახნისი
სახრახნისი საკერავი მანქანის ჭანჭიკების მოსაჭერად ან მოსაშვებად.
ფეხის ბერკეტი
ფეხის ბერკეტი
ელექტრონული ფეხის ბერკეტი.
უნივერსალური ფეხი
უნივერსალური ფეხი
სტანდარტული ოპერაციების გასაკეთებელი უნივერსალური ფეხი.
ფიზიკური მონაცმები
ფერი
ფერი
ჭფ ძფ რჭრფ რ
თეთრი
ზომა: სიგრძე / სიგანე / სიმაღლე
ზომა: სიგრძე / სიგანე / სიმაღლე
მოწყობილობის ფიზიკური მახასიათებლები.
36 / 14 / 30 სმ
გარანტია
გარანტია
გარანტია
დროის პერიოდი რომლის განმავლობაშიც ვრცელდება გარანტია პროდუქტზე. გარანტია გულისხმობს დაზიანებული ნივთის უფასოდ შეცვლას ან შეკეთებას, შესაბამისი დასკვნის საფუძველზე.
1 წელი
ინსტრუქციის ჩამოწერა
მსგავსი პროდუქცია
636 GEL
საკერავი მანქანის ტიპი: ელექტრომექანიკური
მაქოს ტიპი: ჰორიზონტალური
ნაკერის სიგრძის რეგულირება: კი
ნემსში ძაფის გასაყრელი მექანიზმი: კი
მარყუჟის ფორმირება: ავტომატური
რევერსი: კი
განათება: კი
613 GEL
საკერავი მანქანის ტიპი: ელექტრომექანიკური
მაქოს ტიპი: ვერტიკალური
ნაკერის სიგრძის რეგულირება: კი
ნემსში ძაფის გასაყრელი მექანიზმი: კი
მარყუჟის ფორმირება: ავტომატური
რევერსი: კი
განათება: კი
613 GEL
საკერავი მანქანის ტიპი: ელექტრომექანიკური
მაქოს ტიპი: ვერტიკალური
ნაკერის სიგრძის რეგულირება: კი
ნემსში ძაფის გასაყრელი მექანიზმი: კი
მარყუჟის ფორმირება: ავტომატური
რევერსი: კი
განათება: კი
636 GEL
საკერავი მანქანის ტიპი: ელექტრომექანიკური
მაქოს ტიპი: ჰორიზონტალური
ნაკერის სიგრძის რეგულირება: კი
ნემსში ძაფის გასაყრელი მექანიზმი: კი
რევერსი: კი
განათება: კი
613 GEL
საკერავი მანქანის ტიპი: ელექტრომექანიკური
მაქოს ტიპი: ვერტიკალური
ნაკერის სიგრძის რეგულირება: კი
ნემსში ძაფის გასაყრელი მექანიზმი: კი
რევერსი: კი
განათება: კი
613 GEL
საკერავი მანქანის ტიპი: ელექტრომექანიკური
მაქოს ტიპი: ვერტიკალური
ნაკერის სიგრძის რეგულირება: კი
ნემსში ძაფის გასაყრელი მექანიზმი: კი
რევერსი: კი
განათება: კი